Så fungerar vården

Här kan du läsa om hur du söker vård och stöd, hur du ska bli bemött i vården och vilka avgifter du får betala. Du får veta vilka lagar och bestämmelser som gäller och hur du kan göra om du inte är nöjd med vården. Det finns också information för dig som är närstående.

Innehåll - Så fungerar vården

Donation

Här hittar du information om organdonation och donation av spermier eller ägg. Du kan också läsa om blodgivning.

Olika vårdformer

Här hittar du information om personlig assistans, äldreomsorg om att få vård hemma.

Om du inte är nöjd

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Det gäller också vid tandvård.

Sjukresor och färdtjänst

Här hittar du information om vad som gäller i din region för sjukresor och färdtjänst.

Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Det är noga bestämt hur uppgifter om dig och din vård får hanteras. Här kan du läsa om vad som gäller för dina personuppgifter och din journal. Du får också veta hur sekretessen och tystnadsplikten fungerar i vården.

Vård vid resa utomlands

Här finns viktig information för dig som ska resa utomlands.

Till toppen av sidan