Kostnader och ersättningar

Ersättning för peruk, toupé, ögonfransar och ögonbryn

Innehållet gäller Västra Götaland

För att få en rekvisition för hårersättning behöver du träffa en utfärdare, det vill säga något som utreder behovet av peruk/toupé och annan hårersättning, ögonfransar och ögonbryn.

Om din behandlande läkare bedömer att du har behov av peruk, toupé, ögonfransar och/eller ögonbryn får du en rekvisition. Sedan kan du själv välja vilken salong du vill anlita. Salongen måste ha F-skattsedel och kunna ta emot rekvisitioner.

Rekvisitionen är giltig i ett, alternativt fem år från utfärdandedatum. Giltighetstiden bestämmer din läkare/sjuksköterska. Har du en rekvisition som är giltig i fem år finns möjligheten attt lägga ihop maxbeloppet över fem år. Om du fortfarande har behov av hårersättning när rekvisitionens giltighetstid har gått ut kontaktar du behandlande läkare/sjuksköterska för en ny bedömning. 

Rekvisitionen är endast giltig så länge du är folkbokförd i Västra Götaland, nyttjas rekvisitionen efter att du flyttat från Västra Götaland kommer kostnaden faktureras dig.

När du har köpt din hårersättning, är det du som äger den. Det är konsumentköplagen som gäller och du bör vara noggrann med att ta reda på vad som gäller hos den salong du väljer avseende garanti, reklamation och ifall du behöver justera eller reparera din hårersättning. Det är också viktigt att du tar del av information och skötselråd.

Vem kan utfärda en rekvisition?

Vid alopeci, icke åldersadekvat håravfall, medfödda defekter

En legitimerad läkare med specialistkompetens i dermatologi vid diagnostiserat håravfall/alopeci kan utfärda en rekvisition. Rekvisitionen kan även utfärdas av privatpraktiserande dermatolog på en privat hudklinik, om hudkliniken har vårdavtal eller samverkansavtal med Västra Götalandsregionen.

Av dermatolog diagnostiserat håravfall/alopeci som inte kan döljas av befintligt hår avser:

  • alopecia areata (totalis/universalis)
  • alopecier beroende på inflammatoriska och ärrbildande hudsjukdomar
  • uttalat diffust, icke åldersadekvat håravfall
  • medfödda defekter eller alopecier.

Vid nydiagnostiserad alopecia areata, vid nydebuterat diffust håravfall och vid inflammatorisk orsak till alopeci ska årliga underskökningar ske de första 2-3 åren. Om dermatolog konstaterar och journalför bestående håravfall kan rekvisitionen gälla maximalt 5 år. 

Vid operation, olycksfall

En behandlande läkare/sjuksköterska kan utfärda en rekvisition när operation eller olycksfall leder till hårförlust/håravfall.  Behandlande läkare/sjuksköterska bedömer om det finns ett bestående håravfall, förorsakat av operation eller olycksfall, eller som uppstått i samband med medicinsk behandling.

Vid cytostatika- och strålbehandling

Som en biverkan till cytostatika och strålbehandling kan patienten drabbas av håravfall. En behandlande läkare/sjuksköterska kan utfärda en rekvisition när läkemedel som cytostatika eller strålbehandling leder till hårförlust/håravfall.

Peruk/toupé/annan hårersättning

Du kan få en eller flera peruker/toupéer/annan hårersättning kostnadsfritt för upp till 7000 kronor (exklusive moms) under en 12-månaders period. I ersättningen ingår förutom själva produkten också kostnaden för utprovning och eventuella reparationer. Överstigande belopp betalar du själv. För förbrukningsartiklar, så som schampo, balsam, tejp eller borstar kan du inte få någon ersättning.

Ögonfransar/ögonbryn/medicinsk tatuering

Du kan även vid behov få en separat rekvisition för ögonfransar/ögonbryn för max 1400 kr (exklusive moms) per 12-månaders period. I ersättningen ingår förutom själva produkten också kostnaden för utprovning. Det står dig fritt att använda denna rekvisition för medicinsk tatuering av eyeliner eller ögonbryn.  Överstigande belopp betalar du själv.

Rekvisition

Rekvisitionen är en värdehandling som du själv ansvarar för. Salongen fyller i hur stor summa du har kvar för innevarande period. Salongen kommer också att ta en kopia på din rekvisition för att bifoga som fakturaunderlag. Du behåller originalet.

Ersättning för resor till/från salong utgår inte.

Till toppen av sidan