Så samarbetar vård och omsorg

Vård och omsorg efter utskrivning från sjukhus

Innehållet gäller Västra Götaland

Efter sjukhusvistelsen ska du tryggt kunna återvända hem. Planeringen för den första tiden efter sjukhusvistelsen börjar direkt när du kommer in på sjukhuset. Sjukhuset har ett nära samarbete med din hemkommun och din vårdcentral/mottagning. Redan när du skrivs in meddelar sjukhuset dem att du vårdas här, så att planeringen kan starta.  Om du godkänner detta får de också information om varför du vårdas på sjukhus – vilket är samma information som du själv får från din läkare.

Till toppen av sidan