Så samarbetar vård och omsorg

Vård och omsorg efter utskrivning från sjukhus

Innehållet gäller Västra Götaland

Efter sjukhusvistelsen ska du tryggt kunna återvända hem. Planeringen för den första tiden efter sjukhusvistelsen börjar direkt när du kommer in på sjukhuset. Sjukhuset har ett nära samarbete med din hemkommun och din vårdcentral/mottagning.

Redan när du skrivs in meddelar sjukhuset dem att du vårdas här, så att planeringen kan starta.  Om du godkänner detta får de också information om varför du vårdas på sjukhus – vilket är samma information som du själv får från din läkare.

Din kontaktperson hjälper dig

Din kontaktperson (fast vårdkontakt) kommer bland annat att hjälpa dig att samordna och planera din fortsatta vård och omsorg när du kommer hem. Kontaktpersonen kommer att kalla till en samordnad individuell planering, SIP, om det behövs och du godkänt det.

Information om din tid på sjukhuset

Informationen ska innehålla:

  • En sammanfattning av orsaken till din vård och vad som har hänt under din tid på sjukhus
  • En lista på vilka läkemedel du ska ta
  • Hur du ska få eventuella hjälpmedel om du behöver det
  • Vad du ska göra om du blir sämre
  • Namn och telefonnummer till dina kontaktpersoner
Till toppen av sidan