Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Så samarbetar vård och omsorg

Vård och omsorg efter utskrivning från sjukhus

Innehållet gäller Västra Götaland

Efter sjukhusvistelsen ska du tryggt kunna återvända hem. Planeringen för den första tiden efter sjukhusvistelsen börjar direkt när du kommer in på sjukhuset. Sjukhuset har ett nära samarbete med din hemkommun och din vårdcentral/mottagning. Redan när du skrivs in meddelar sjukhuset dem att du vårdas här, så att planeringen kan starta.  Om du godkänner detta får de också information om varför du vårdas på sjukhus – vilket är samma information som du själv får från din läkare.

Till toppen av sidan