SÅ SAMARBETAR VÅRD OCH OMSORG

Samordnad vårdplanering

Innehållet gäller Västra Götaland

Många patienter som ligger inne på sjukhus har fortsatta stora behov av vård efter hemkomsten. Man kan behöva stöd från sin hemkommun. För att patienten ska få god medicinsk och social omvårdnad bör därför den behandlande läkaren på sjukhuset starta en så kallad samordnad vårdplanering.

Samordnad vårdplanering

Det är myndigheternas och personalens ansvar – inte patienten eller dess anhöriga – att se till att det erbjuds rätt stöd och insatser. Vid den samordnade vårdplaneringen deltar patient, sjuksköterska och biståndsbedömare från kommunen som avgör vilka behov patienten kan behöva efter utskrivningen. Även andra yrkesgrupper som till exempel sjukgymnast och arbetsterapeut kan delta. Den som önskar kan få ha med närstående. Vid behov kan även tolk närvara. Ibland sker planeringen endast per telefon.

Medicinskt ansvar flyttas över

Samordnad vårdplanering innebär att det medicinska ansvaret för patienten går över från en vårdgivare till en annan, till exempel från sjukhuset till vårdcentral och vid behov till hemsjukvården. Därför kan också den läkare som ska överta det medicinska ansvaret behöva delta i planeringen.

Patienten måste godkänna

I samband med planeringsarbetet måste patienten godkänna att hälsoinformation lämnas över till kommunen och primärvården. Man kan säga nej. Samordnad vårdplanering är ett erbjudande och inte en skyldighet.

Besluten skrivs in i en vårdplan

Under ett planeringsmöte diskuteras patientens fortsatta behov av omsorg, omvårdnad och stöd. Man kan ha behov av allt från medicinsk vård till hjälp i hushållet. Besluten som fattas ska skrivas in i en vårdplan. Om det finns behov av rehabilitering ska en rehabiliteringsplan upprättas.

Till toppen av sidan