Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Kostnader och ersättningar

Hormonella preventivmedel för kvinnor till och med 25 år i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Från och med 1 januari 2017 är preventivmedel inom läkemedelsförmånen, så som p-piller eller långtidsverkande hormonpreparat, kostnadsfria för unga till och med 20 år.

Västra Götalandsregionens subvention av preventivmedel till unga kvinnor kvarstår från 21 år till och med 25 år. Subventionen gäller endast de preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen och den gäller endast unga kvinnor bosatta (folkbokförda) i Västra Götaland.

Du kan själv kontrollera om ditt preventivmedel är subventionerat genom att gå in på TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Man får bara träff i listan om medlet är subventionerat.

Hormonella preventivmedel är: p-piller/minipiller, p-plåster, p-ring, p-spruta, p-stav och hormonspiral.

Reglerna innebär bland annat:

  • Egenavgiften blir max 100 kr per år. För p-piller innebär detta en egenavgift på 25 kr per tremånadersperiod.
  • För hormonella preventivmedel som är verksamma längre än ett år är egenavgiften max 100 kr per uttag.
  • Subventionen gäller för den billigaste utbytbara produkten. Väljer patienten ett dyrare alternativ får hon själv stå för mellanskillnaden. Egenavgiften 25 kr per tremånadersperiod tillkommer.
  • Recept får utfärdas för 3, 6, 9 eller 12 månader.
  • Recept utfärdade inom Västra Götaland kan hämtas ut på vilket apotek som helst i landet.
Till toppen av sidan