Lagar och bestämmelser

Valfrihet i vården i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Valfrihet i vården innebär att du har rätt att i hela landet söka all öppen vård inklusive dagkirurgi hos offentliga och privata vårdgivare som har avtal med någon region.

För sluten specialistvård på offentliga sjukhus inom Västra Götalandsregionen krävs ingen betalningsförbindelse. För slutenvård i en annan region har patienten rätt till den slutenvård som ingår i utbuden av länssjukvård inom Västra Götalandsregionen. Betalningsförbindelse i förväg krävs. Undantaget Region Halland och viss vård i Region Värmland.

Patientens möjlighet

Valfrihet i vården innebär att du som patient ska:

 • Få ta del av en annan regions vårdutbud inom öppen vård.
 • Få vård i annan region utifrån samma medicinska behov som bosatta i den region som du söker vård i.
 • Ha möjlighet till fast vårdkontakt.
 • Ha möjlighet att lista dig inom primärvården.

Patientens ansvar

Valfrihet i vården innebär att du som patient ansvarar för att:

 • Kontakta aktuell vårdgivare
 • Ta reda på om vårdgivaren har avtal för den vård som du efterfrågar samt att avtalet medger att vården kan ges
 • Försäkra dig om att vårdgivaren kan ta emot dig
 • Ta reda på om hemregionen eller vårdregionen har remisskrav, se aktuella remisskrav.
 • Se till att remiss och eventuella journalhandlingar översänds till aktuell vårdgivare
 • Ta reda på om betalningsförbindelse krävs. Betalningsförbindelsen ska vara utfärdad innan vårddatum.
 • Meddela sjukhuset att vården ges av annan vårdgivare, om du är uppsatt på regionens väntelista.

Övrig information

 • Du betalar de patient- och egenavgifter som gäller i den region du söker vård i.
 • Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och frikort gäller.
 • Resekostnadsersättning ges inte för resor ut­anför Västra Götalandsregionen och Region Halland.
 • Resekostnadsersättning kan betalas ut för viss vård i Säffle samt för onkologisk och förlossningsvård vid sjukhuset i Karlstad. Du betalar endast en egenavgift.

För mer information, kontakta Sjukresor i Västra Götalandsregionen:
Telefon: 010-47 32 100 vardagar kl 8-12. 
E-post: sjukresor@vgregion.se

Vård i utlandet

Information om vad som gäller om du vill söka vård utomlands hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Kontaktinformation

Kontakta utifrån det område som du bor i, telefonnummer 020-44 55 55 knappval 2. Fler kontaktuppgifter finns nedan.

Område Fyrbodal (Norra Bohuslän, Dalsland, Trestad)
E-post: nusjukv.kansli@vgregion.se
Post: NU-sjukvårdens ledningskansli, 461 85 Trollhättan

Område Skaraborg
E-post: diariet.skas@vgregion.se
Post: Skaraborgs Sjukhus Skövde, 541 85 Skövde

Område Södra Älvsborg (Mittenälvsborg och Sjuhärad)
E-post: vardgaranti.valfrihet.sas@vgregion.se
Post: SÄS Borås, Brämhultsvägen 53, 501 82 Borås

Områden kring Sjukhusen i Väster (Alingsås lasarett, Angered närsjukhus, Kungälvs sjukhus bland annat Mellersta Bohuslän: Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Kärra-Rödbo).
E-post: sjukhusenivaster@vgregion.se
Post: Sjukhusen i Väster, Fe 994, 405 83 Göteborg

Område Göteborg (Göteborgs kommun eller i någon av kranskommunerna Mölndal, Härryda, Partille eller Öckerö)
E-post: valfrihet.su@vgregion.se 
Post: Valfrihetskansli SU, Sjukhusgemensam Ekonomiavdelning,
Flöjelbergsgatan 2 A, 431 35 Mölndal

Till toppen av sidan