Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Lagar och bestämmelser

Valfrihet i vården i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Valfriheten i vården innebär att du har rätt att i hela landet söka all öppen vård inklusive dagkirurgi hos offentliga och privata vårdgivare som har avtal med någon region.  Valfriheten gäller inte slutenvård, det vill säga vård som innebär att du behöver skrivas in på ett sjukhus.

För dig som är folkbörd i Västra Götaland kan valfrihet inom slutenvården gälla förutsatt att sjukhuset har uppdraget att bedriva den vård som du behöver och att det finns plats utifrån bedömning av dina medicinska behov. Valfriheten gäller även för viss slutenvård i Region Halland och i Region Värmland.

Patientens möjlighet

Valfrihet i vården innebär att du som patient har möjlighet att:

 • Ta del av en annan regions vårdutbud inom öppen vård.
 • Få vård i annan region utifrån samma medicinska behov som bosatta i den region som du söker vård i.
 • I annan region få ny medicinsk bedömning, utifrån samma villkor som i den region du är folkbokförd i.
 • Lista dig inom primärvården
 • Välja fast läkarkontakt i primärvården.

Patientens ansvar

Valfrihet i vården innebär att du som patient ansvarar för att:

 • Kontakta aktuell vårdgivare
 • Ta reda på om vårdgivaren har avtal för den vård som du efterfrågar samt att avtalet medger att vården kan ges
 • Försäkra dig om att vårdgivaren kan ta emot dig
 • Ta reda på om hemregionen eller vårdregionen har remisskrav, se aktuella remisskrav.
 • Se till att remiss och eventuella journalhandlingar översänds till aktuell vårdgivare
 • Ta reda på om betalningsförbindelse krävs. Betalningsförbindelsen ska vara utfärdad innan vårddatum.
 • Meddela sjukhuset att vården ges av annan vårdgivare, om du är uppsatt på regionens väntelista.

Övrig information

 • Du betalar de patient- och egenavgifter som gäller i den region du söker vård i.
 • Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och frikort gäller.
 • Resekostnadsersättning ges inte för resor ut­anför Västra Götalandsregionen och Region Halland.
 • Resekostnadsersättning kan betalas ut för viss vård i Säffle samt för onkologisk och förlossningsvård vid sjukhuset i Karlstad. Du betalar endast en egenavgift.

För mer information, kontakta Sjukresor i Västra Götalandsregionen:
Telefon: 010-47 32 100 vardagar kl 8-12. 
E-post: sjukresor@vgregion.se

Vård i utlandet

Information om vad som gäller om du vill söka vård utomlands hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Till toppen av sidan