VÅRDEN I VÄSTRA GÖTALAND

Vårdval Rehab

Innehållet gäller Västra Götaland

Sedan den 1 september 2014 finns Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik, själv kan välja vilken rehabenhet du vill gå till.

Rehabilitering

Vad ingår i Vårdval Rehab?

Rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab ska erbjuda arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik. De ska uppfylla Västra Götalandsregionens krav på bland annat bemanning, kompetens, tillgänglighet, och lokaler.

På alla rehabenheter finns arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Vissa rehabenheter kommer att erbjuda särskild teamrehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar. I dessa team ingår arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped.

Rehabenheterna ska ta emot personer i alla åldrar som har olika diagnoser och funktionsvariationer, som inte kräver sjukhusvård. Det kan till exempel vara ryggvärk, ledvärk, psykisk ohälsa och neurologiska sjukdomar. Till rehabenheten kan du också vända dig om du har behov av hjälpmedel.

Hur väljer jag rehabenhet?

Du kan välja att gå till någon av de rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab eller till någon rehabenhet som har avtal med Västra Götalandsregionen.

När du behöver rehabilitering gör du ditt vårdval genom att kontakta den rehabenhet du vill gå till, du behöver inte gå via din läkare och du behöver ingen remiss.

I tjänsten Hitta vård kan du se samtliga enheter som har avtal med Västra Götalandsregionen. 

Hitta din närmaste rehabenhet på kartan

Via kartfunktionen kan du se vilken rehabenhet som ligger närmast en angiven adress. Kanske vill du besöka en rehabenehet som ligger nära din bostad, din vårdcentral, ditt arbete eller annan valfri adress.

Om rehabenheterna

Rehabenheterna ska erbjuda kontakt via telefon samma dag som du söker och erbjuda tid för bedömning inom 7 dagar. Tidsbokningen sker genom telefon, webb eller besök på mottagningen. 
Patientavgiften för ett besök på en rehabenhet är 100 kr och ingår i högkostnadsskyddet. 
Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till rehabenheten kan enstaka hembesök erbjudas.

Mina vårdkontakter

Rehabenheterna är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Genom att logga in kommer du själv kunna boka om eller boka av ett besök.

Mer information om Vårdval Rehab

Information om Vårdval Rehab till dig som är vårdgivare och hur du ansöker finns tillgänglig på Västra Götalandsregionens hemsida.

Där finns även länk till kartfunktionen, en lista över de godkända rehabenheterna med deras kontaktuppgifter samt en informationsfolder om Vårdval Rehab.

Till toppen av sidan