Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Lagar och bestämmelser

Rättigheter inom tandvård

Du ska bli informerad och kunna påverka din behandling när du besöker tandvården. Du ska också få veta vad behandlingen kommer att kosta på ett ungefär.

När du får tandvård finns många likheter med sjukvård. Personalen har bland annat tystnadsplikt och ska föra journal. Du ska också bli bra och respektfullt bemött och få information så att du förstår. Tillsammans med tandvårdspersonalen ska du sedan ta beslut om vilken behandling du ska få.

Behandling och pris varierar

En stor skillnad mellan tandvård och sjukvård är att personer över 24 år ofta betalar en större del av tandvården själva. Det kan finnas flera olika behandlingar för samma tandbesvär, som kan kosta olika mycket. Priserna kan också variera mellan olika tandvårdsmottagningar.

Åtminstone till och med det år du fyller 23 år är tandvården kostnadsfri.

Till toppen av sidan