Kostnader och ersättningar

Glasögonbidrag för barn och unga

Innehållet gäller Västra Götaland
Flicka med glasögon
Barn och ungdomar som behöver glasögon eller linser och är skrivna i Västra Götalandsregionen kan få bidrag.

Bidrag för barn och unga från 0 till och med 19 år

För barn och unga upp till och med 19 år har Västra Götalandsregionen ett bidrag på 800 kronor eller 1600 kronor beroende på vilken styrka som ordinerats på glasen. 

Gör så här:

  • Barn 0 - 7 år behöver först undersökas av en ögonläkare. Tala med er barnavårdscentral eller skolhälsovård om ni tror att ert barn ser dåligt. Om barnet behöver glasögon får ni recept på sådana hos ögonläkaren. Ta med receptet till valfri legitimerad optiker. Originalreceptet ska behållas av målsman efter beställning av glasögon.
  • Barn och unga 8 - 19 år, gå till valfri legitimerad optiker för synundersökning.
  • Välj ut glasögonen. 
  • Glasögonrecept/ordinationsintyg får inte vara äldre än 1 år. 

Bidraget dras av i butiken 

Bidraget dras av direkt på priset när ni köper glasögon och linser i optikerbutiken. Kostar glasögonen och linserna mer än bidraget betalar ni det överskjutande beloppet. Kostar det mindre betalar landstinget endast ut den faktiska kostnaden. 

Hur ofta kan man få bidraget?

Barn har rätt till bidrag en gång per kalenderår (1/1-31/12). Bidraget betalas ut varje gång barnet har fått förändrad syn och därmed ett nytt recept/ordination på nya glasögon. Bidraget betalas inte ut till privatpersoner.

Får man nytt bidrag om glasögonen/linserna går sönder eller tappas bort?

Du får inte bidrag för att ersätta borttappade, trasiga eller urvuxna glasögon eller linser. Bidraget kan inte heller användas för att köpa reservglasögon.

Bidrag för speciallinser och glasögon

Gör så här:

  • Ta med ditt recept från ögonläkare eller legitimerad optiker anställd vid Synverksamhet och gå till valfri legitimerad optiker. Nästa gång du behöver byta linser/glasögon går du direkt till valfri legitimerad optiker.
  • Prova ut linser eller glasögon.

Bidraget dras av i butiken

Bidraget dras av direkt på priset när ni köper linser/glasögon i optikerbutiken.

Kostar linserna/glasögonen mer än bidraget betalar ni det överskjutande beloppet. Kostar det mindre betalar landstinget endast ut den faktiska kostnaden.

Hur ofta kan man få bidraget?

Bidraget betalas ut 1-2 gånger per kalenderår (1/1-31/12) beroende på bidragstyp. Bidraget betalas inte ut till privatpersoner.

Får man nytt bidrag om glasögonen/linserna går sönder eller tappas bort?

Du får inte bidrag för att ersätta borttappade, trasiga eller urvuxna glasögon eller linser. Bidraget kan inte heller användas för att köpa reservlinser/glasögon.

Vid frågor, skicka e-post till glasogonbidrag@vgregion.se

Till toppen av sidan