Kostnader och ersättningar

Glasögonbidrag för barn och unga samt speciallinser och glasögon

Innehållet gäller Västra Götaland
Flicka med glasögon
Barn och unga som behöver glasögon eller linser och är skrivna i Västra Götalandsregionen kan få bidrag.

Bidrag för barn och unga från 0 till och med 19 år

För barn och unga upp till och med 19 år har Västra Götalandsregionen ett bidrag på 800 kronor eller 1600 kronor beroende på vilken styrka som ordinerats på glasen. 

Gör så här:

  • Barn 0 - 7 år behöver först undersökas av en ögonläkare. Tala med er barnavårdscentral eller elevhälsan om ni tror att ert barn ser dåligt. Om barnet behöver glasögon får ni recept på sådana hos ögonläkaren. Ta med receptet till valfri legitimerad optiker. Originalreceptet ska behållas av målsman efter beställning av glasögon. Recept får inte vara äldre än 6 månader (HSLF-FS 2023:31).
  • Barn och unga 8 - 19 år, gå till valfri legitimerad optiker för synundersökning. Recept eller ordinationsintyg får inte vara äldre än 12 månader.

Bidraget dras av i butiken 

Bidraget dras av direkt på priset när du köper glasögon och linser i en optikerbutik. Kostar glasögonen och linserna mer än bidraget betalar ni det överskjutande beloppet. Kostar det mindre betalar regionen endast den faktiska kostnaden. Bidraget betalas inte ut till privatpersoner. Säkerställ att butiken kan handlägga bidraget.

Hur ofta kan man få bidraget?

Barn och unga har rätt till bidrag en gång per kalenderår (1/1-31/12). Bidrag ges en gång per recept eller synintyg. Bidraget betalas ut varje gång bidragstagaren har fått förändrad syn och därmed ett nytt recept/ordination på nya glasögon.

Får man nytt bidrag om glasögonen/linserna går sönder eller tappas bort?

Du får inte bidrag för att ersätta borttappade, trasiga eller urvuxna glasögon eller linser. Bidraget kan inte heller användas för att köpa reservglasögon.

Bidrag för speciallinser och glasögon

Gör så här:

  • Ta med ditt recept från ögonläkare eller legitimerad optiker anställd vid Synverksamhet och gå till valfri legitimerad optiker. Nästa gång du behöver byta linser/glasögon går du direkt till valfri legitimerad optiker.
  • Prova ut linser eller glasögon.

Bidraget dras av i butiken

Bidraget dras av direkt på priset när ni köper linser/glasögon i optikerbutiken.
Kostar linserna/glasögonen mer än bidraget betalar ni det överskjutande beloppet. Kostar det mindre betalar regionen endast den faktiska kostnaden. Bidraget betalas inte ut till privatpersoner. Säkerställ att butiken kan handlägga bidraget.

Hur ofta kan man få bidraget?

Bidraget betalas ut 1-2 gånger per kalenderår (1/1-31/12) beroende på bidragstyp.

Får man nytt bidrag om glasögonen/linserna går sönder eller tappas bort?

Du får inte bidrag för att ersätta borttappade, trasiga eller urvuxna glasögon eller linser. Bidraget kan inte heller användas för att köpa reservlinser/glasögon.

Vid frågor, skicka e-post till glasogonbidrag@vgregion.se

Till toppen av sidan