Så fungerar vården

Så samarbetar vård och omsorg

Här kan du läsa om vad en fast vårdkontakt kan göra för dig för att samordna vård och omsorg. Läs också om samordnad individuell plan, SIP.

Innehåll - Så samarbetar vård och omsorg

Visa innehåll som:
 • Sällsynta diagnoser

  En del sjukdomar och tillstånd är så ovanliga att de räknas som sällsynta diagnoser. De innebär ofta särskilda svårigheter. Hos en del kommer symtomen redan som barn och hos andra först i vuxen ålder. Du som har en sällsynt diagnos har rätt till den hjälp som du behöver i ditt dagliga liv.

 • Samordnad individuell plan - SIP

  När du, ditt barn eller någon annan närstående behöver hjälp från flera personer inom vården, omsorgen eller skolan kan det passa bra att få en SIP. Det är en förkortning av samordnad individuell plan. Ni får vara med och planera den hjälp som behövs.

 • Personligt ombud visar vägen till stöd och hjälp

  För dig som har en psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att hitta eller få rätt vård och stöd i samhället. En möjlighet kan då vara att vända sig till verksamheten Personligt ombud.

 • Fasta kontakter i vård och omsorg

  Du kan få en fast kontakt om du behöver hjälp med att samordna dina kontakter med vården eller omsorgen. Du kan ha flera fasta kontakter som kan stötta och hjälpa till på olika sätt. De ska så mycket som möjligt samarbeta så att du får den vård och omsorg som du behöver.

 • Vård och omsorg efter utskrivning från sjukhus

  Efter sjukhusvistelsen ska du tryggt kunna återvända hem. Planeringen för den första tiden efter sjukhusvistelsen börjar direkt när du kommer in på sjukhuset

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Till toppen av sidan