Vård om du kommer från ett annat land

Vård i Sverige om du är utlandssvensk

Hur mycket du som utlandssvensk får betala för vård i Sverige beror bland annat på vilket land du bor i. Det beror också på vilken typ av vård du behöver.

Den här texten beskriver vad som gäller om du som är utlandssvensk söker vård i Sverige. Kontakta aktuell region eller Försäkringskassan för att få veta vad som gäller specifikt för dig om du planerar att söka vård i Sverige.

Vad innebär utlandssvensk?

Att vara utlandssvensk betyder att du är en svensk medborgare som bor utomlands. Som utlandssvensk kan du vara försäkrad i det land där du bor och arbetar.

Utlandssvenskar som bor i ett EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien

Viss typ av vård kan inte vänta tills du kommer tillbaka till det land som du bor i. Den kallas ibland för nödvändig vård. Det kan till exempel vara om du bryter ett ben som måste gipsas.

Det är alltid en läkare eller någon annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig.

Vård som inte kan vänta

Du kan få vård som inte kan vänta i Sverige på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Det gäller om du bor i något av följande länder:

 • ett EU-land
 • Liechtenstein
 • Schweiz
 • Storbritannien.

Du ska vara försäkrad i det land som du bor i. Du behöver också ha ett EU-kort.

Du som är försäkrad i Storbritannien får ett Global Health Insurance Card. Kortet ger dig samma rättigheter som ett EU-kort.

De nordiska länderna

Om du bor i Danmark, Finland, Norge, Färöarna eller Island räcker det med att kunna visa din legitimation och tala om din adress.

Planerad vård i Sverige

Planerad vård innebär att du i förväg har planerat att söka vård i Sverige.  

Du som är försäkrad i något av följande länder kan söka planerad vård i Sverige:

 • ett EU-land
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Schweiz
 • Storbritannien.

Du behöver i förväg söka ett tillstånd från det land som du är försäkrad i.

Du kan också betala hela vårdkostnaden själv. Då kan du ansöka om pengar i efterhand i landet som du är försäkrad i. Hur stor del av kostnaden som du får tillbaka beror på olika saker. Det kan till exempel bero på vad likadan vård kostar i landet som du är försäkrad i.

Du som är försäkrad i Andorra, Monaco, Schweiz eller Storbritannien måste söka ett tillstånd i förväg för att söka planerad vård i Sverige. Annars får du betala hela kostnaden för vården själv.

Du som är pensionär

Du som är pensionär med svensk pension och som bor i ett annat EU-land har oftast rätt till vård i Sverige. Det gäller vård som inte kan vänta och planerad vård. Du behöver ett intyg från Försäkringskassan i Sverige. Du betalar svenska patientavgifter.

Du som är student

Du som är försäkrad i Sverige och studerar i något av följande länder har rätt till vård när du är på besök i Sverige:

 • ett EU-land
 • Island
 • Norge
 • Liechtenstein
 • Schweiz.

Det gäller vård som inte kan vänta och planerad vård. Du betalar svenska patientavgifter.

Du behöver ett intyg från Försäkringskassan om du inte är folkbokförd i Sverige.

Utlandssvenskar som bor i andra länder

Du som bor i ett land som inte är ett EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien har rätt att få vård som inte kan vänta i Sverige. Du betalar svenska patientavgifter.

Planerad vård 

Du som bor i något av följande länder betalar hela din vårdkostnad om du söker planerad vård i Sverige:

 • ett land i Europa som inte är ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz eller Storbritannien
 • Australien
 • Kanada
 • Nya Zeeland
 • USA.

Du som bor i något annat land behöver inte betala hela kostnaden för vården själv. Men du måste söka vården i den region som du var folkbokförd i när du flyttade från Sverige. Hur mycket du får betala kan vara olika mellan regionerna.

Du får betala hela kostnaden själv om du söker vård i en annan region än den du var folkbokförd i när du flyttade från Sverige.

Du behöver ett svenskt pass när du söker vård utanför EU för att visa att du är svensk medborgare.

Utlandssvenskar som har uppdrag utomlands

Du som är svensk medborgare och arbetar utomlands kan få vård som inte kan vänta och planerad vård i Sverige. Det gäller till exempel om du är präst, missionär eller volontär. Detsamma gäller för dig som arbetar utomlands för svenska myndigheter, och din familj.

Du betalar samma patientavgifter som de som är försäkrade i Sverige.

Mer på 1177.se

Tandvård i Sverige om du kommer från annat land

Du kan ha rätt till tandvård på samma villkor som de som är försäkrade för tandvård i Sverige. Det gäller om du till exempel är försäkrad i något EU- eller EES-land eller Schweiz.

Sök vård på rätt mottagning

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Här beskrivs olika slags vårdmottagningar.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan