SÅ SAMARBETAR VÅRD OCH OMSORG

Personligt ombud visar vägen till stöd och hjälp

Innehållet gäller Västra Götaland

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att hitta eller få rätt vård och stöd i samhället. En möjlighet kan då vara att vända sig till verksamheten Personligt ombud, som kan fungera som hjälp till hjälpen.

Personligt ombud är ett stöd för dig som är 18 år och äldre och som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Man ska ha stora svårigheter i sin vardag och ett sammansatt behov av vård, stöd och service för att få personligt ombud.

Personligt ombud är ett stöd för dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som är 18 år eller äldre. Om du har stora svårigheter i din vardag och har ett sammansatt behov vård, stöd och service kan du få hjälp av Personligt ombud.

Verksamheten är ingen myndighet och det är gratis. De personliga ombuden har tystnadsplikt och har ingen skyldighet att dokumentera. 

Hur kontaktar du Personligt ombud?

Du kan själv kontakta Personligt ombud. Även en anhörig, handläggare, vårdkontakt eller vän kan hjälpa till. Ingen annan än du själv kan bestämma om du skall ta kontakt med personligt ombud.

De personliga ombuden arbetar uppsökande och besöker regelbundet verksamheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar, till exempel aktivitetshus. 

De flesta kommuner i Västra Götaland kan erbjuda personligt ombud. I Göteborg har Bräcke diakoni fått uppdraget att bedriva verksamheten. Hur det fungerar i din kommun kan du se här: Personliga ombud i Västra Götaland samt Personligt ombud Bräcke diakoni. Du kan också kontakta din kommuns växel.

Ombudets arbetsuppgifter

Personligt ombud hjälper dig att kartlägga dina behov av insatser. Tillsammans gör ni en plan för hur arbetet ska bedrivas och för att du ska få de insatser och hjälp som du behöver.
För en del räcker det med att få information kring samhällets olika stödformer. Ibland behövs hjälp med ansökningar, fylla i formulär eller överklaga myndighetsbeslut.

Det personliga ombudet kan också följa med till läkare eller socialsekreterare. Tillsammans kan du och ombudet förbereda viktiga frågor inför besöket och efteråt gå igenom vad som sagts och bestämts.

Du kan också få ett personligt ombud om du behöver mer stöd än du har i dag, eller om du har den hjälp du ehöver men inte är nöjd med hur den ser ut eller fungerar.

Personligt ombud arbetar dessutom med att försöka förbättra situationen för personer som tillhör målgruppen. Detta sker genom att ombuden sammanställer och försöker synliggöra de fel och brister de ser i välfärdssystemet och som drabbar målgruppen.

Bra att veta om personligt ombud:

  • Arbetar på ditt uppdrag
  • Är gratis
  • Har tystnadsplikt och för inga journaler
  • Är ingen myndighet
  • Ger inte vård eller behandling
  • Kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.
Till toppen av sidan