SÅ SAMARBETAR VÅRD OCH OMSORG

Personligt ombud visar vägen till stöd och hjälp

Innehållet gäller Västra Götaland

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att hitta eller få rätt vård och stöd i samhället. Personligt ombud vänder sig till dig som har omfattande och långvariga psykiska funktionsnedsättningar och som är 18 år eller äldre.

Personligt ombud kan bland annat stödja dig i kontakten med sjukvård och myndigheter men ersätter inte insatser från dessa. Personligt ombud är ”hjälpen till hjälpen”.
Personligt ombud arbetar på ditt uppdrag. Det kostar inget att ha kontakt med Personligt ombud. De personliga ombuden har tystnadsplikt och för inga journaler.

Hur du får kontakt

De flesta kommuner i Västra Götalandsregionen har verksamhet med Personligt ombud. För att få information om hur du får kontakt med Personligt ombud där du bor kan du gå in på din kommuns hemsida eller ringa kommunens växel. Om du tycker att det är svårt kan du be någon att hjälpa dig.

Ombudets arbetsuppgifter

Du och ditt personliga ombud gör tillsammans upp en plan för hur du skall få den hjälp och det stöd du behöver. Det kan handla om att få en vårdkontakt, att ansöka om insatser från kommunen, att fylla i blanketter eller överklaga myndighetsbeslut. Du kan också få information kring samhällets olika stödformer. Om du har kontakt med flera olika instanser kan ditt personliga ombud hjälpa dig med att se till att samverkan mellan dessa fungerar.

Ditt personliga ombud kan följa med på besök till sjukvården eller socialtjänsten. Tillsammans kan du och ombudet förbereda frågor inför besöket och efteråt gå igenom vad som sagts och bestämts.

Du har också möjlighet att få ett personligt ombud om du behöver mer stöd och insatser än du har idag, eller om du inte är nöjd med hur ditt stöd och dina insatser fungerar.

För att kunna förbättra situationen i samhället för personer med psykiska funktions-nedsättningar sammanställer och rapporterar Personligt ombud de brister de ser i välfärdssystemet och som drabbar personer med psykisk funktionsnedsättning.

Bra att veta om Personligt ombud

  • Arbetar på ditt uppdrag
  • Är gratis
  • Har tystnadsplikt och för inga journaler
  • Är ingen myndighet
  • Utför inte vård eller behandling och är ingen insats
    Kan inte besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.
Till toppen av sidan