När du ringer 1177

1177 på telefon i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

När du ringer till 1177 i Västra Götaland får du en förfrågan om att knappa in ditt personnummer via telefonen. Om du gör det görs en sökning i folkbokföringsregistret och dina personuppgifter kommer automatiskt upp på sjuksköterskans datorskärm när ditt samtal kopplas fram. Om du inte knappar in ditt personnummer får du frågan av sjuksköterskan när ni samtalar.

Utan identifiering kan sjuksköterskan inte ge råd om vård eller göra en medicinsk bedömning som kräver att en journal skrivs. Detta enligt patientdatalagen. Vid anonymitet kan sjuksköterskan endast ge allmänna råd och upplysningar.

Samtalet med telefonsjuksköterskan

När du kommer fram får du berätta om ditt ärende och samtala med sjuksköterska. Om du behöver vård blir du hänvisad till rätt vårdenhet.

Alla sjuksköterskor använder ett kvalitetssäkrat medicinskt rådgivningsstöd för att under samtalet utesluta eller identifiera allvarliga tillstånd som kräver akut vård. Det är sjuksköterskans uppgift att utifrån de symtom som beskrivs bedöma behovet av vård, ge råd om egenvård eller hänvisa rätt. Det är inte sjuksköterskans uppgift att ställa en diagnos.

De medicinska texter som finns i rådgivningsstödet är granskade i flera led av sjuksköterskor, läkare och andra experter.

Knappval

När du ringer 1177 får du ett antal knappvalsmöjligheter:

 1. För information som gäller hälso- och sjukvård.
 2. Sjukvårdsrådgivning gällande dig, ditt barn eller närstående.
 3. Allmänna frågor om läkemedel.
 4. Sjukvårdsrådgivning med tolk på arabiska, somaliska eller persiska.
 5. Allmänna frågor kring covidvaccination.

När du vill ringa 1177 från ett annat land eller från en telefon med utländskt nummer

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands eller om du har en telefon som har ett utländskt nummer.

Det här kan du inte få hjälp med när du ringer 1177

 • Råd avseende receptbelagda läkemedel, se Läkemedelsupplysning nedan.
 • Råd avseende vaccinationer.
 • Avbokning, ombokning av bokade tider.
 • Upplysning om förberedelser inför undersökningar.
 • Frågor om journalanteckningar, undersökningsresultat och tidigare kontakter inom Hälso- och sjukvården.
 • En andra bedömning (second opinion) av råd som getts vid annan verksamhet inom Hälso- och sjukvården.
 • Information om samhällsfrågor. 

För frågor om läkemedel

Vänd dig i första hand till den enhet/läkare som skrivit ut ditt recept.

Du kan också ringa läkemedelsupplysningen på telefon 0771-46 70 10. Där kan du ställa frågor om dina mediciner, hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem med mera.

Vid misstanke om förgiftning

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar dygnet runt. 
Telefonnumret är 08-33 12 31. Är ditt fall brådskande, ring 112 och begär giftinformation.

Vid akut, livshotande tillstånd, ring 112

Läs mer om att söka vård 

När du ringer 1177

Telefontolkning på arabiska, somaliska och persiska

När du har ringt 1177 och följt ett knappval för tolk, kommer du direkt till en tolk på det språket du valt.
Tolken ringer upp 1177 där en sjuksköterska svarar och ett tolksamtal startar.
Om ditt ärende är livshotande ska du ringa 112.
Tolkhjälpen för somaliska och persiska erbjuds vardagar klockan 08.00-16.00 och arabiska alla dagar klockan 08.00-22.00.

Har du synpunkter?

Du som har synpunkter eller klagomål på den rådgivning du fick när du ringde 1177 kan skicka in dem här.

Verksamhetsledning 1177 på telefon i Västra Götaland

För medicinska råd ring 1177.

Verksamhetschef 
Jill Johansson, jill.johansson@vgregion.se
076-866 35 65

Enhetschef Alingsås
Åsa Galambosi, asa.galambosi@vgregion.se
072-122 50 22

Enhetschef Göteborg, enhet 1
Anette Nilsson, anette.m.nilsson@vgregion.se
0700–824751

Enhetschef Göteborg, enhet 2 
John Palm, john.pahlm@vgregion.se
031-747 89 81

Enhetschef Göteborg, natt
Camilla Jakobsson, camilla.jakobsson@vgregion.se
072-501 67 96

Enhetschef Skövde
Annette Wollin, annette.wollin@vgregion.se
0500-47 81 71

Enhetschef Uddevalla
Caroline Rosengren, caroline.rosengren@vgregion.se 
010-441 67 46

Till toppen av sidan