När du ringer 1177

Om 1177 på telefon i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

När du ringer till 1177 i Västra Götaland får du en förfrågan om att knappa in ditt personnummer via telefonen eller att identifiera dig med BankID. Om du gör det görs en sökning i folkbokföringsregistret och dina personuppgifter kommer automatiskt upp på sjuksköterskans datorskärm när ditt samtal kopplas fram. Om du inte knappar in ditt personnummer får du frågan av sjuksköterskan när ni samtalar.

Utan identifiering kan sjuksköterskan inte ge råd om vård eller göra en medicinsk bedömning som kräver att en journal skrivs. Detta enligt patientdatalagen. Vid anonymitet kan sjuksköterskan endast ge allmänna råd och upplysningar.

Samtalet med telefonsjuksköterskan

När du kommer fram får du berätta om ditt ärende och prata med en sjuksköterska. Det är bra om det är tyst omkring dig så du och sjuksköterskan kan höra varandra. Om du behöver vård blir du hänvisad till rätt vårdenhet.

Alla sjuksköterskor använder ett kvalitetssäkrat medicinskt rådgivningsstöd för att under samtalet utesluta eller identifiera allvarliga tillstånd som kräver akut vård. Det är sjuksköterskans uppgift att utifrån de symtom som beskrivs bedöma behovet av vård, ge råd om egenvård eller hänvisa rätt.

För att sjuksköterskan ska kunna göra en bedömning, kan du behöva uppge om du tar mediciner då det kan påverka bedömningen.
Det är inte sjuksköterskans uppgift att ställa en diagnos.

De medicinska texter som finns i rådgivningsstödet är granskade i flera led av sjuksköterskor, läkare och andra experter.

Knappval

När du ringer 1177 får du först två huvudknappval. Under varje huvudknappval finns ytterligare knappval.

Knappval 1 - Rådgivning av sjuksköterska om du eller en närstående är sjuk eller har symtom.

Ytterligare knappval vid behov:

 1. Allmänna frågor om läkemedel.
 2. Sjukvårdsrådgivning med tolk på arabiska, persiska, ryska eller somaliska.

Eller stanna kvar så kopplas du till en sjuksköterska.

Knappval 2 - Prata med en sekreterare om allmänna administrativa frågor inom hälso- och sjukvård.

Fler möjliga knappval:

   1.   Allmänna frågor om läkemedel.

Eller stanna kvar så kopplas du till en sekreterare.

När du vill ringa 1177 från ett annat land eller från en telefon med utländskt nummer

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands eller om du har en telefon som har ett utländskt nummer.

Det här kan du inte få hjälp med när du ringer 1177

 • Råd avseende receptbelagda läkemedel, se Läkemedelsupplysning nedan.
 • Råd avseende vaccinationer.
 • Avbokning, ombokning av bokade tider.
 • Upplysning om förberedelser inför undersökningar.
 • Frågor om journalanteckningar, undersökningsresultat och tidigare kontakter inom Hälso- och sjukvården.
 • Ny medicinsk bedömning om råd redan har getts av annan verksamhet inom hälso- och sjukvården.
 • Information om samhällsfrågor. 

För frågor om läkemedel

Vänd dig i första hand till den enhet/läkare som skrivit ut ditt recept.

Du kan också ringa läkemedelsupplysningen på telefon 0771-46 70 10. Där kan du ställa frågor om dina mediciner, hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem med mera.

Vid misstanke om förgiftning

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar dygnet runt. 

Vid akut förgiftning ring 112 och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall - dygnet runt
Från utlandet ring +46 10 456 6700

Vid akut, livshotande tillstånd, ring 112

När ska du ringa 112?

Läs mer om att söka vård 

När du ringer 1177

Telefontolkning på andra språk

När du har ringt 1177 och följt ett knappval för tolk, kommer du direkt till en tolk på det språket du valt.
Tolken ringer upp 1177 där en sjuksköterska svarar och ett tolksamtal startar. Ska tolk användas ska samtalet föras på det språk du har valt och inte på svenska.
Om ditt ärende är livshotande ska du ringa 112.

Tolk finns tillgänglig följande tider:

 • Arabiska - alla dagar klockan 08:00-22:00, 
 • Persiska - vardagar klockan 08:00-17:00
 • Ryska - vardagar klockan 08:00 - 17:00 och
 • Somaliska - vardagar klockan 08:00-17:00.

Har du synpunkter?

Du som har synpunkter eller klagomål på den rådgivning du fick när du ringde 1177 kan skicka in dem här.

Verksamhetsledning 1177 på telefon i Västra Götaland

För medicinska råd ring 1177.

Verksamhetschef 
Jill Johansson

Enhetschef Alingsås
Åsa Galambosi

Enhetschef Göteborg
John Pahlm

Enhetschef Göteborg, natt
Camilla Jakobsson

Enhetschef Skövde
Annette Wollin

Enhetschef Uddevalla
Caroline Rosengren

Önskar du kontakt ring regionens växel telefonnummer 010-441 00 00.

Till toppen av sidan