Vården i Västra Götaland

Valfrihet i vården i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Akut/oplanerad vård

Om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka i Sverige har du alltid rätt att få vård på närmaste sjukvårdsenhet. Du betalar den patientavgift som gäller i den region där du befinner dig.

Valfrihet i vården gäller

 • all öppen vård inklusive dagkirurgi hos offentliga vårdgivare och hos privata vårdgivare som har avtal med någon region. 

Du ska

 • få ta del av en annan regions vårdutbud inom öppen vård,
 • få vård i annan region utifrån samma medicinska behov som bosatta i den region som du söker vård i,
 • ha möjlighet att i annan region få ny medicinsk bedömning, utifrån samma villkor som i den region du är folkbokförd i,
 • ha möjlighet till fast vårdkontakt. Denna vårdkontakt kan t.ex. vara en läkare eller sjuksköterska,
 • ha möjlighet att lista dig inom primärvården,
 • ha möjlighet att inom primärvården välja fast läkarkontakt.

Observera

Detta avser dig som är folkbokförd i Västra Götalandsregionen.

 • Valfriheten gäller inte slutenvård, det vill säga vård som innebär att du behöver ligga inne på ett sjukhus. Valfrihet inom slutenvården kan gälla i Västra Götaland förutsatt att sjukhuset har uppdraget att bedriva den typen av vård som du behöver och att det finns plats utifrån bedömning av dina medicinska behov.
  Valfriheten gäller även för viss slutenvård i Region Halland och i Region Värmland.
 • Vissa förutsättningar kan gälla för privata vårdgivare som Västra Götalandsregionen har avtal med.

Primärvård/Vårdcentral

I Västra Götaland kan du själv välja vilken vårdcentral som du vill tillhöra. Du kan även välja vårdcentral i annan region.
Vårdval - Välja vårdcentral i Västra Götaland

Vård i utlandet

Information om vad som gäller om du vill söka vård utomlands hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Patientens ansvar

Valfrihet i vården innebär att du som patient själv ansvarar för att

 • kontakta aktuell vårdgivare,
 • ta reda på om vårdgivaren har avtal för den vård som du efterfrågar samt att avtalet medger att vården kan ges,
 • försäkra dig om att vårdgivaren kan ta emot dig,
 • du ska själv se till att remiss och eventuella journalhandlingar översänds till aktuell vårdgivare,
 • om det krävs en betalningsförbindelse ska du se till att du har fått den innan datumet för det planerade besöket/operationen,
 • är du uppsatt på regionens väntelista, meddela sjukhuset att vården ges av annan vårdgivare.

Övrig information om Valfrihet i vården

 • Du betalar de patient- och egenavgifter som gäller i den region du söker vård i.
 • Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och frikort gäller.
 • Ersättning för sjukresa ges inte för resor ut­anför Västra Götalandsregionen och Region Halland.
 • Dock ingår sjukresa för viss vård i Säffle samt för onkologisk och förlossningsvård vid sjukhuset i Karlstad. Du betalar endast en egenavgift.

Resor och boende vid planerad vård utanför Västra Götaland

Vad det gäller regler kring bokning av transport och hotell med mera i samband med planerad utomlänsvård, kan du kontakta ett av Västra Götalandsregionens sjukresekontor. Information och kontaktuppgifter hittar du här.

Till toppen av sidan