Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

En sjukresa är en resa mellan ditt hem där du är folkbokförd och en vårdgivare till exempel en läkare, sjukgymnast eller tandläkare. Sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik eller med sjukresebuss Ronden.

Du har ett eget ansvar för att ta dig till och från vården. Om du av hälsoskäl inte kan åka kollektivt eller med egen bil kan du ha rätt till sjukresetaxi, då behöver du ett reseintyg. Det är Västra Götalandsregionen som beslutar vilka resor som ska ersättas och vilken reseersättning som utgår.

Till toppen av sidan