Bra att veta om vården i Västra Götaland

Vad gäller när du söker vård i Västra Götaland?

Innehållet gäller Västra Götaland

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om det krävs remiss eller inte. Här kan du se vad som gäller i Västra Götaland.

Vad finns det för vård?

Vårdcentralen är grunden i Västra Götalands sjukvård. Det är hit du ska vända dig i första hand om du eller ditt barn behöver sjukvård. Många vårdcentraler har rådgivning på telefon. Ofta kan man också ge dig en akut besökstid om det är vardag. Om du behöver vård när vårdcentralen är stängd ska du vända dig till en jourcentral.

Sök vård på rätt mottagning

Att söka psykiatrisk hjälp i Västra Götaland

Välja vårdcentral

Välja rehabmottagning

Välja specialistvård

Planerad vård hemma

Fritt val av vård

Valfriheten i vården innebär att du har rätt att i hela landet söka all öppen vård hos offentliga vårdgivare och hos privata vårdgivare som har avtal med någon region. Öppenvård gäller också för dagkirurgi, det vill säga för operationer där du går hem samma dag.

Till öppenvård räknas bland annat följande verksamheter:

  • Vårdcentral
  • Barnavårdscentral
  • Barnmorskemottagning
  • Ungdomsmottagning

Vissa regioner har krav på remiss till specialiserad vård.

Du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik, kan välja vilken rehabenhet du vill gå till.

Välja rehabmottagning

Läs mer om valfrihet i vården

Remiss

En remiss är ett meddelande med information om att du som patient behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom medicinsk information om till exempel vad du har för symtom, hur du mår och tidigare sjukdomar och skador.
Läs mer om remiss och egen vårdbegäran i Västra Götaland

Remissregler i olika regioner

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid. Västra Götalandsregionen har ett samverkansavtal med Region Halland och för viss vård i Region Värmland. Om man får vård där gäller respektive regions tidsgränser för vårdgaranti.

Läs mer om vårdgaranti

Patientavgifter

Du betalar samma avgifter oavsett om du går till vården som drivs av Västra Götalandsregionen eller till någon privat vårdgivare som regionen har avtal med.

Frågor om betalning besvaras på telefon 010-441 04 00, måndag-fredag kl. 09.00-12.00. Du kan också ställa dina frågor via e-tjänsterna på 1177.se.

Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland

Missnöjd med vården

Om du upplever att vården inte fungerar som den borde, så är det är bra att i första hand vända sig direkt till den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård och behandling.

Om du inte får respons finns Patientnämnden där för dig som är patient eller närstående. Patientnämnden kan hjälpa dig med information och fungera som en länk i kontakterna mellan dig och vårdpersonalen. Patientnämnden är fristående från vården.

Patientnämnden i Västra Götaland 
Telefon 010-441 20 00, e-post patientnamnden@vgregion.se.
Du kan också kontakta Patientnämnden via e-tjänsterna på 1177.se.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Sjukresor

Om du har frågor om sjukresor kan du kontakta kundtjänst för sjukresor på telefon 010-47 32 100 eller e-post sjukresor@vgregion.se. Kundtjänst har öppet på vardagar klockan 8-12.
Läs mer om sjukresor i Västra Götaland

Beställ sjukresa

Beställningscentralen, telefon 020-91 90 90.
Flexlinjen Göteborg, telefon 031-41 96 90.

Frågor om sjukresor

Telefon 010-47 32 100, vardagar kl 8-12 och 13-15.
E-post sjukresor@vgregion.se

Till toppen av sidan