Vården i Västra Götaland

Vad gäller när du söker vård i Västra Götaland?

Innehållet gäller Västra Götaland

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just det regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Västra Götaland.

Vad finns det för vård?

Vårdcentralen är grunden i Västra Götalands sjukvård. Det är hit du ska vända dig i första hand om du eller ditt barn behöver sjukvård. Många vårdcentraler har rådgivning på telefon. Ofta kan man också ge dig en akut besökstid om det är vardag. Om du behöver vård när vårdcentralen är stängd ska du vända dig till en jourcentral.

Sök vård på rätt mottagning

Att söka psykiatrisk hjälp i Västra Götaland

Välja vårdcentral

Välja specialistvård

Fritt val av vård

Valfriheten i vården innebär att du har rätt att i hela landet söka all öppen vård hos offentliga vårdgivare och hos privata vårdgivare som har avtal med någon region. Öppenvård gäller också för dagkirurgi, det vill säga för operationer där du går hem samma dag.

Till öppenvård räknas bland annat följande verksamheter:

  • Vårdcentral
  • Barnavårdscentral
  • Barnmorskemottagning
  • Ungdomsmottagning

Vissa regioner har krav på remiss till specialiserad vård.

Du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik, kan välja vilken rehabenhet du vill gå till.

Läs mer om valfrihet i vården

Vårdval Rehab

Remissregler

En remiss är ett meddelande med information om att du som patient behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom medicinsk information om till exempel vad du har för symtom, hur du mår och tidigare sjukdomar och skador.

För vissa diagnoser finns en fördelning av ansvar mellan primärvård och specialistvård. Då ska patienten i första hand få hjälp av primärvården innan specialistvård anlitas. 

En remiss kan underlätta den medicinska bedömningen. Det är därför bra om din läkare skriver en remiss när du behöver specialistvård. Det går också bra att skriva en egenremiss. I en egenremiss berättar du om varför du söker vård, beskriv dina besvär så utförligt som möjligt så att mottagningen kan göra en korrekt bedömning av ditt vårdbehov. En del mottagningar har förtryckta blanketter för egenremiss. Det är den medicinska bedömningen som avgör om och när du ska få vård.

Om du som boende i Västra Götaland vill söka vård i en annan region som har krav på remiss till den öppna specialistvården, gäller remissreglerna i den regionen. Då måste du få en remiss utskriven av en läkare.

Läs mer om remiss

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid. Västra Götalandsregionen har ett samverkansavtal med Region Halland och viss vård även med Region Värmland. Om man får vård där gäller respektive regions tidsgränser för vårdgaranti.

Läs mer om vårdgaranti

Patientavgifter

Du betalar samma avgifter oavsett om du går till vården som drivs av Västra Götalandsregionen eller till någon privat vårdgivare som regionen har avtal med.

Frågor om betalning besvaras på telefon 010-441 04 00, måndag-fredag kl. 09.00-12.00. Du kan också ställa dina frågor via e-tjänsterna på 1177.se.

Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland

Missnöjd med vården

Om du upplever att vården inte fungerar som den borde, så är det är bra att i första hand vända sig direkt till den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård och behandling.

Om du inte får respons finns Patientnämnden där för dig som är patient eller närstående. Patientnämnden kan hjälpa dig med information och fungera som en länk i kontakterna mellan dig och vårdpersonalen. Patientnämnden är fristående från vården.

Patientnämnden i Västra Götaland 
Telefon 010-441 20 00, e-post patientnamnden@vgregion.se.
Du kan också kontakta Patientnämnden via e-tjänsterna på 1177.se.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Sjukresor

Du kan få ersättning när du reser till en vårdgivare som tillhör eller har kontrakt med Västra Götalandsregionen eller Region Halland.

Läs mer om sjukresor i Västra Götaland

Beställ sjukresa

Beställningscentralen, telefon 020-91 90 90.
Flexlinjen Göteborg, telefon 031-41 96 90.

Frågor om sjukresor

Telefon 010-47 32 100, vardagar kl 8-12 och 13-15.
E-post sjukresor@vgregion.se

Till toppen av sidan