Vården i Västra Götaland

Hälsoundersökningar i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Hälsoundersökning, så kallad screening, görs med avsikt att tidigt hitta förändringar som kan utvecklas till svår sjukdom. Undersökningen är frivillig.

Vid tidig upptäckt nås bästa behandlingsresultat och behandlingen blir också enklare.

Undersökning av stora kroppspulsådern

Alla 65-åriga män i Västra Götaland inbjuds till undersökning av stora kroppspulsådern, aorta. Tanken är att man ska hitta pulsåderbråck som oupptäckta kan bli livshotande.

Läs mer om ultraljudsundersökning

Läs mer om bråck på stora kroppspulsådern i magen

Hälsoundersökning mammografi

Hälsoundersökning mammografi görs med avsikt att på ett tidigt stadium upptäcka förändringar i brösten som kan vara bröstcancer.

I Västra Götalandsregionen inbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år till hälsoundersökning mammografi med ungefär 21 månaders mellanrum. Undersökningen är kostnadsfri.

Tillfälliga förändringar gällande mammografiscreening med anledning av covid-19

Enbart kvinnor under 70 år kallas till screeningen och screeningintervallet ändras enligt Socialstyrelsens rekommendationer till 24 månader under covid-19-pandemin. 
Mer information: Modifieriad mammografiscreening i Västra Götalandsregionen under covid-19-pandemin

Läs mer om mammografi

Gynekologisk cellprovskontroll

Gynekologisk cellprovskontroll görs för att tidigt kunna upptäcka cellförändringar på livmoderhalsen som kan utvecklas till livmoderhalscancer.

Läs mer om gynekologisk cellprovskontroll

Till toppen av sidan