Så fungerar vården

Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Det är noga bestämt hur uppgifter om dig och din vård får hanteras. Här kan du läsa om vad som gäller för dina personuppgifter och din journal. Du får också veta hur sekretessen och tystnadsplikten fungerar i vården.

Innehåll - Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Visa innehåll som:
 • Din journal

  När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

 • Personuppgifter i vården

  Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att du ska få en bra och säker vård.

 • Tystnadsplikt och sekretess

  Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du kontaktar vården. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt.

 • Sammanhållen journalföring

  Sammanhållen journalföring är införd i hela Sverige. Du själv behöver inte göra någonting. Men nästa gång du har kontakt med vården, kan läkaren eller annan vårdpersonal fråga dig om ditt samtycke till att ta del av dina journaluppgifter.

 • Spärra journal i Västra Götaland

  Du har möjlighet att spärra information i din patientjournal för att den inte ska kunna läsas av personal utanför den vårdenhet som spärren avser.

Mer på 1177.se

Lagar och bestämmelser

Här hittar du de viktigaste lagarna och bestämmelserna som reglerar hur vård och omsorg ska bedrivas.

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Till toppen av sidan