ATT SÖKA STÖD OCH HJÄLP

Att söka psykiatrisk hjälp i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Psykiska problem

Vid psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. När vårdcentralen är stängd kan en jourcentral hjälpa dig.

Telefonrådgivning

Man kan alltid ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Rådgivningen är öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

Det finns också olika hjälplinjer man kan ringa, se nedan.

Allvarliga psykiska problem

Har du uppsökt en vårdcentral eller jourcentral kan man här remittera dig vidare till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
Svåra tillstånd som till exempel psykoser och djupa depressioner, ska behandlas inom den psykiatriska specialistsjukvården: en mottagning eller vårdavdelning som tillhör en psykiatrisk klinik.

Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Akuta psykiska problem

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp via en vårdcentral eller en jourcentral. Du kan också kontakta en psykiatrisk akutmottagning.
På vissa orter finns psykiatriska akutteam och mobila fältteam som kan göra hembesök. Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 kan hjälpa till att förmedla kontakter.
Är det en akut farlig situation - ring nödnumret 112.

Psykiatrisk akutmottagning, SÄS, Boråstelefon 033-6162760

Psykiatrisk mobilt akutteam, NU-sjukvården, Bäckefors, telefon 010-4356030

Psykiatrisk mobilt akutteam, NU-sjukvården, Munkedal, telefon 076-1361424

Psykiatrisk akutmottagning, SU/Östra, Göteborg, telefon  031-3421000 vxl

Psykiatriskt akutmottagning, Kungälvs sjukhus, Kungälv, telefon 0303-98958

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning, Falköping, telefon 0515-87600

Vuxenpsykiatrisk mottagning i Lidköping, telefon 0510-484400

Vuxenpsykiatrisk mottagning i Mariestad, telefon 0501-68300

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning, NÄL, NU-sjukvården, telefon 010-4350410

Vuxenpsykiatrisk mottagning i Skövde,telefon 0500-472929

Psykiatrisk mobilt akutteam, NU-sjukvården, Strömstad, telefon 070-295552

Psykiatrisk mobilt akutteam, NU-sjukvården, Trollhättan, telefon 010-4355940

Psykiatrisk mobilt akutteam, NU-sjukvården, Uddevalla, telefon 010-4356350 

Barn- och ungdomspsykiatri, akut

Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri

Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS
Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri

Skaraborgs sjukhus, SKAS
Psykiatrisk akutmottagning (18 år)

NU-sjukvården
Akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri

Psykiatrisk vård

Man kan bli remitterad till den psykiatriska vården via en vårdcentral eller jourcentral. Man kan också själv ta kontakt med en psykiatrisk mottagning eller skriva en så kallad egenremiss. Det är dock oftare lättare att få vård om man först har fått en remiss från en vårdcentral.

Inom den psykiatriska vården arbetar flera olika yrkeskategorier. Tillsammans kan man erbjuda en vård som utgår från ett helhetsperspektiv, det vill säga att man tar hänsyn till många faktorer för att kunna ge rätt behandling. Behandlingen är kunskapsbaserad och kan bestå av till exempel läkemedel, samtal, fysisk aktivitet, egenvårdsråd, och utbildning. Även närstående får hjälp och stöd.
Det finns ibland vårdavdelningar och mottagningar som har specialiserat sig på vissa diagnoser.

Barn- och ungdomspsykiatri, Bup

Bup erbjuder specialiserad bedömning och behandling av barn och unga under 18 år med psykiska svårigheter eller ohälsa, till exempel depression, ångest, självskadebeteende och funktionsnedsättning. Man tar sig också an relationsproblematik, sömnbesvär, oro, ätstörningar och så vidare. Man arbetar också med att förebygga psykisk ohälsa.
Läs mer om att må psykiskt dåligt som ung

Kommunalt stöd

För dig som har psykiska funktionsnedsättningar och eller mer omfattande psykiska problem, kan det finnas hjälp att få av din hemkommun. Det kan till exempel handla om att få stöd för att klara av boende, ekonomi, sysslolöshet eller för att bryta allvarlig isolering. Om du går in på din kommuns hemsida så kan du hitta mer information.

Personliga ombud

Personligt ombud är ett stöd för dig som är 18 år och äldre och som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Man ska ha stora svårigheter i sin vardag och ett sammansatt behov av vård, stöd och service för att få personligt ombud. 
Läs mer om personligt ombud

Hjälplinjer via telefon

Bris, för dig upp till 18 år tel nr 116 111
Bris, för vuxna om barn tel nr 077-150 50 50
Sjukvårdsrådgivningen tel nr 1177, öppet varje dag, dygnet runt
Föräldratelefonen Rädda Barnen tel nr 020-85 20 00
Jourhavande kompis, Röda Korset (upp till 25 år): tel nr 020-22 24 44, mån–fre kl 18–22, lör–sön kl 14–18
Jourhavande medmänniska tel nr 08-702 16 80, kl. 21–06
Jourhavande präst begärs genom tel nr 112, kl 21–06
Kyrkans jourtjänst tel 031-800 650, kl 06.00-24.00. Även frågetjänst via e-post
Hjälplinjen – tillfälligt psykologiskt stöd tel nr 020-22 00 60, kl 13–22
Förbundet Sane tel 0737-393930, onsdagar kl 9:30–14:00.
Äldrelinjen, Mind – för äldre som mår psykiskt dåligt tel nr 020-22 22 33

Hitta rätt mottagning

Genom att använda sig av tjänsten Hitta vård kan man leta upp den mottagning eller vårdform man vill hitta. Man kan till exempel ha BUP eller Psykiatri som sökord. Därefter väljer man den ort man bor på. Efter att ha tryckt på Sök får man upp förslag på mottagningar.

Hitta din vårdcentral

Hitta din jourcentral

Hitta din Bup-mottagning

Hitta din ungdomsmottagning

Unga vuxna (Göteborg)
Mottagning unga vuxna, Närhälsan, vänder sig till dig som är mellan 18 och 29 år. Du kan till exempel få träffa psykolog eller psykoterapeut, få en stödkontakt hos psykiatrisjuksköterska, ha par- och familjesamtal eller behandlas i grupp.

Samtalsterapi, privata

Västra Götalandsregionen har inte avtal med enskilda psykologer eller psykoterapeuter. Avtal finns däremot med nedanstående enheter:

Psykiatrienheten, Capio Lundby Närsjukhus, tel 031-657043

Bräcke Diakoni, tel 031-50 25 00

Röda Korset, behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Skövde, tel 0500-42 49 95

Röda Korset, behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Göteborg, tel. 031-711 75 11 

WeMind psykiatri tel 031-774 27 00

Till toppen av sidan