Att välja vårdmottagning

Välja rehabmottagning i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

I Västra Götalandsregionen finns Vårdval Rehab. Det innebär att du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi själv kan välja vilken rehabenhet du vill besöka.

Rehabilitering

Vilken hjälp kan jag få?

På en rehabenheterna kan du få hjälp med behandling vid:

  • kronisk sjukdom,
  • psykisk ohälsa,
  • neurologisk sjukdom,
  • värk i muskler eller leder.

Du kan också vända dig till en rehabenhet om du har behov av hjälpmedel.

Vad ingår i Vårdval Rehab?

Rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab ska erbjuda arbetsterapi och fysioterapi. De ska också uppfylla Västra Götalandsregionens krav på bland annat bemanning, kompetens, tillgänglighet, och lokaler.

På alla rehabenheter inom Vårdval Rehab finns arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vissa rehabenheter har neurovårdteam som riktar sig till personer med neurologisk sjukdom. I dessa team ingår arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped.

Rehabenheterna ska ta emot personer i alla åldrar som har olika sjukdomar och funktionsvariationer som behandlas på primärvårdsnivå, vilket omfattar alla insatser som inte kräver sjukhusets särskilda resurser.

Hur väljer jag rehabenhet?

Du kan välja att besöka någon av de rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab eller annan fysioterapimottagning som har avtal med Västra Götalandsregionen. 

När du behöver rehabilitering gör du ditt vårdval genom att kontakta den rehabenhet du vill besöka.  Du behöver inte gå via din läkare och du behöver ingen remiss.

I tjänsten Hitta vård kan du se samtliga enheter som har avtal med Västra Götalandsregionen. 

Behandlingen upphör om du kan träna själv

Rehabiliteringen kan pågå som längst till dess att behandlingsmålet är uppfyllt eller till dess att behandlaren i samråd med dig bedömer att du kan klara din egen träning. Vårdval Rehab innefattar inte friskvårdsträning.

Om rehabenheterna

Rehabenheterna ska erbjuda kontakt via telefon samma dag som du söker och erbjuda tid för bedömning inom tre dagar. Tidsbokningen sker via telefon, webb eller besök på mottagningen. 
Patientavgiften för ett besök på en rehabenhet är 200 kr och ingår i högkostnadsskyddet. 
Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till rehabenheten kan enstaka hembesök erbjudas.

E-tjänster

Rehabenheterna är anslutna till e-tjänster på 1177. Genom att logga in kan du själv boka och avboka ett besök eller kontakta mottagningen.

Till toppen av sidan