Att välja vårdmottagning

Vårdval Rehab

Innehållet gäller Västra Götaland

I Västra Götalandsregionen finns Vårdval Rehab. Det innebär att du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi själv kan välja vilken rehabenhet du vill besöka.

Rehabilitering

Vad ingår i Vårdval Rehab?

Rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab ska erbjuda arbetsterapi och fysioterapi. De ska också uppfylla Västra Götalandsregionens krav på bland annat bemanning, kompetens, tillgänglighet, och lokaler.

På alla rehabenheter inom Vårdval Rehab finns arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vissa rehabenheter har neurovårdteam som riktar sig till personer med neurologisk sjukdom. I dessa team ingår arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped.

Rehabenheterna ska ta emot personer i alla åldrar som har olika diagnoser och funktionsvariationer som behandlas på primärvårdsnivå, vilket omfattar alla insatser som inte kräver sjukhusets särskilda resurser. Exempel på tillstånd för vilka rehabenheterna kan erbjuda behandlingsinsatser är kronisk sjukdom, psykisk ohälsa, neurologisk sjukdom samt värk i muskler eller leder. Till rehabenheten kan du också vända dig om du har behov av hjälpmedel.

Hur väljer jag rehabenhet?

Du kan välja att besöka någon av de rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab eller annan fysioterapimottagning som har avtal med Västra Götalandsregionen. 

När du behöver rehabilitering gör du ditt vårdval genom att kontakta den rehabenhet du vill besöka.  Du behöver inte gå via din läkare och du behöver ingen remiss.

I tjänsten Hitta vård kan du se samtliga enheter som har avtal med Västra Götalandsregionen. 

Hitta din närmaste rehabenhet på kartan

Via kartfunktionen kan du se vilken rehabenhet som ligger närmast en angiven adress. Kanske vill du besöka en rehabenhet som ligger nära din bostad, din vårdcentral, ditt arbete eller annan valfri adress.

Om rehabenheterna

Rehabenheterna ska erbjuda kontakt via telefon samma dag som du söker och erbjuda tid för bedömning inom tre dagar. Tidsbokningen sker via telefon, webb eller besök på mottagningen. 
Patientavgiften för ett besök på en rehabenhet är 100 kr och ingår i högkostnadsskyddet. 
Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till rehabenheten kan enstaka hembesök erbjudas.

E-tjänster

Rehabenheterna är anslutna till e-tjänster på 1177. Genom att logga in kan du själv boka och avboka ett besök eller kontakta mottagningen.

Mer information om Vårdval Rehab

Information om Vårdval Rehab till dig som är vårdgivare och hur du ansöker finns tillgänglig på Västra Götalandsregionen, Vårdgivarwebben, Vårdval Rehab.
Där finns även länk till kartfunktionen, en lista över godkända rehabenheter med kontaktuppgifter samt en informationsfolder om Vårdval Rehab.

Till toppen av sidan