Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Sammanhållen journalföring

Innehållet gäller Västra Götaland

Sammanhållen journalföring är införd i hela Sverige. Du själv behöver inte göra någonting. Men nästa gång du har kontakt med vården, kan läkaren eller annan vårdpersonal fråga dig om ditt samtycke till att ta del av dina journaluppgifter. Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård. 

Allt hänger ihop

Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården känner till om dig, desto snabbare och bättre vård kan vi ge. Det är därför vi har journaler. I journalerna finns hela din vårdhistoria samlad. Men journalerna finns inte samlade i vården. Vård som du fått hos en vårdgivare syns inte per automatik hos en annan. Tack vare Patientdatalagen är det möjligt för flera vårdgivare att läsa uppgifter i dina journaler. Så att den du möter kan få tillgång till alla relevanta uppgifter om dig. Oberoende av vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos. Det kallas sammanhållen journalföring. Syftet är att vi enklare ska kunna se hela din vårdhistoria. Så att du snabbt kan få god och säker vård.

På dina villkor

Med sammanhållen journalföring kan den som vårdar dig se vilken vård du fått tidigare, till exempel är om du är överkänslig mot något, eller äter en medicin som inte bör kombineras med andra mediciner.
Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifterna i dina journaler. Han eller hon måste först fråga dig och få ditt samtycke för att läsa din journal från annat landsting, region eller från privat hälso- och sjukvård.
Du har rätt att i din journal spärra uppgifter hos en vårdgivare som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare. Hur länge spärren ska gälla avgör du. Och du kan begära att en spärr tas bort när som helst.

14 frågor om sammanhållen journalföring

Vem kan se mina uppgifter?

Säkert identifierad vårdpersonal som behöver uppgifterna för att ge dig god och säker vård kan ta del av den sammanhållna journalen. Vårdpersonalen måste ha en patientrelation med dig och ha ditt samtycke.

Hur kontrolleras att min integritet skyddas?

Säkert identifierad vårdpersonal kan läsa dina journaluppgifter. Dom måste ha en patientrelation med dig och ditt samtycke. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som läst. Du har rätt att få ta del av dessa loggar. Varje vårdgivare gör systematisk uppföljning av loggar.

Kan jag spärra uppgifter?

Ja, du avgör själv om dina journaluppgifter hos en vårdgivare ska spärras för sammanhållen journalföring.

Vad händer om jag spärrar?

Det framgår i sammanhållen journalföring att spärrade uppgifter finns. Du avgör själv om du vill delge de spärrade uppgifterna till vårdpersonalen.

Vad händer om jag blir medvetslös?

Då kan vårdpersonalen begära nödöppning hos den andra vårdgivaren och ta del av de uppgifter som är relevanta för din vård.

Jag vill inte vara med i sammanhållen journalföring!

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. När du meddelar din vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta del av dina uppgifter.

Finns min journal på nätet?

Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem, men du har möjlighet att läsa delar av din journal via nätet. Läs mer om journal via nätet

En patient – en journal?

Sammanhållen journalföring innebär att alla vårdgivare du har haft kontakt med kan med ditt samtycke få direktåtkomst till läsa varandras uppgifter som är relevanta för din vård, men uppgifterna kan vara registrerade i olika digitala journalsystem.

Hur är det med IT-säkerheten?

I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet.

Kan jag spärra mitt barns uppgifter?

Nej, du kan inte spärra uppgifter om dina barn. I takt med barnets stigande ålder och mognad får barnet själv spärra uppgifter.

Kan någon annan ge samtycke i stället för mig?

Nej, bara du som patient kan ge ditt samtycke.

Om jag är utomlands?

Sammanhållen journalföring gäller bara inom Sverige.

Finns uppgifter om mina läkemedel?

Ja, läkemedelsinformation ingår i sammanhållen journalföring.

Varför införs sammanhållen journalföring?

Lagstiftaren vill stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av din vårdhistorik – och kan snabbare ge dig god och säker vård.

Liten ordlista

Logg

När vårdpersonal läser din journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att ta del av vilka som läst dina journaluppgifter.

Nödöppning

Vårdpersonalens möjlighet att ta del av dina journaluppgifter då du inte kan ge ditt samtycke. Nödöppning följs regelbundet upp av vårdgivaren.

Patientdatalagen

Lag från 2008 med samlade regler för hur personuppgifter inom hälso- och sjukvården ska behandlas. Lagen reglerar bland annat sekretess, sammanhållen journalföring, vem som har rätt att ta del av patientuppgifter och patientens rätt att spärra uppgifter.

Patientrelation

När vårdpersonal har en kontakt med dig för vård och behandling.

Sammanhållen journalföring

Möjlighet för vårdgivare att läsa journaluppgifter från annan vårdgivare.

Samtycke

När du säger ja och därmed ger ditt medgivande till att vårdpersonal får ta del av din sammanhållna journal.

Spärr

Möjlighet för dig att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare.

Vårdgivare

Landsting och kommun samt annan juridisk person eller privat vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård.

Vårdpersonal

Person anställd av vårdgivaren

Till toppen av sidan