Kostnader och ersättningar

Patientfaktura i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Du som är eller har varit patient i Västra Götalandsregionen faktureras för offentlig vård som du inte har betalat för på plats. Det skickas ut en samlad faktura om du har haft mer än ett besök på en månad.

Fakturan kan innehålla flera olika avgifter, exempelvis:

 • Uteblivet besök, sent återbud
 • Öppenvårdsbesök
 • Inneliggande vård
 • Ambulanstransport och sjuktransport
 • Egenavgift för sjukresa
 • Särskild näring
 • Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Hälsovård och hälsokontroll
 • Vaccinationer
 • Intyg
 • Journalkopior

När kommer fakturan och när ska den vara betald?

Fakturan skickas ut en gång i månaden och avser de samlade vårdavgifterna för kalendermånaden innan. Fakturan har 30 dagars förfallodatum.

Välj själv hur du vill betala fakturan

Om du inte vill få pappersfaktura eller använda Kivra så kan du betala fakturan via e-faktura eller autogiro.

Om du har ett konto i Kivra kommer din faktura automatiskt till Kivra. Läs mer om Kivra och skapa konto på kivra.se.

Vill du ha e-faktura ansluter du dig via din internetbank. Kontakta din bank om du vill ha information om hur du ska göra.  

Om du vill betala med autogiro behöver du fylla i en blankett och skicka in. Hur du gör står på blanketten. 

Jag har frågor om min faktura

Vart du ska vända dig beror på vad din fråga gäller.

 • Om något har blivit fel med besöket, i vården eller om det gäller ett uteblivet besök eller sena återbud ska du kontakta den mottagning där du hade besöket. Telefonnummer till mottagningen hittar du på fakturan under ”För mer information ring”.
 • Om din fråga gäller till exempel kostnaden för besöket eller högkostnadsskydd kan du logga in på 1177.se och kontakta Patientfakturaenheten via e-tjänsterna. Du hittar Patientfakturaenheten under Övriga tjänster. Du kan också ringa 010-441 04 00. Måndag-fredag kl. 09.00-12.00.

Kan jag få fakturan till en annan adress?

Enklast ändrar du din adress hos Skatteverket, då kommer din adress att uppdateras automatiskt.

Det går även att skicka in en blankett till oss om du har en tillfällig adress du vill använda. Kom ihåg att kontakta oss när den tillfälliga adressen inte längre är aktuellt.

Kontaktuppgifter

Vill du ha mer information om avgifter, eFrikort eller fråga om din faktura? Du kan kontakta Patientfakturaenheten via e-tjänster på 1177.se.

 • Logga in på 1177.se,
 • gå in under övriga tjänster och leta fram Patientfakturaenheten och
 • välj det ärende som passar din fråga bäst.

Du kan också ringa 010-441 04 00. Måndag-fredag kl. 09.00-12.00.

Till toppen av sidan