Att välja vårdmottagning

Välja specialistvård i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Öppen specialiserad vård omfattas av offentligt finansierad länssjukvård inklusive högspecialiserad vård och dagkirurgi. Öppen specialiserad vård är sådan vård du kan få utan att behöva läggas in på sjukhus. 

Så här väljer du

När du söker vård på en öppen specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vänder dig till rätt mottagning. Om du är osäker på var du kan söka specialistvård, kan du kontakta en vårdcentral eller ringa till 1177 för att få hjälp.

Om du har fått en remiss till någon särskild mottagning behöver du inte göra något. Mottagningen kommer att kontakta dig eller skicka en kallelse för erbjudande om tid.

Remisskrav

Inom Västra Götalandsregionen finns inget krav på remiss för att besöka primärvården. Inom länssjukvården har Västra Götalandsregionen remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.
För vissa diagnoser finns en fördelning av ansvar mellan primärvård och specialistvård. Då ska patienten i första hand få hjälp av primärvården innan specialistvård anlitas.

För laboratorie- och röntgenundersökningar samt utredningar krävs remiss.

En del mottagningar vill att du som patient skriver en så kallad egen vårdbegäran, som lämnas eller skickas till mottagningen. I en egen vårdbegäran berättar du om varför du söker vård. Beskriv dina besvär så utförligt som möjligt.

Mottagningen tar emot och behandlar din egna vårdbegäran utifrån en medicinsk bedömning. Det är den medicinska bedömningen som avgör om och när du ska få vård. 
En del mottagningar har förtryckta blanketter för egen vårdbegäran.

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta information om mottagningar, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt.

I de nationella kvalitetsregistren samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter. Genom att läsa om resultaten från ett register kan du till exempel få en uppfattning om vilken behandling som har bäst resultat vid en speciell diagnos.

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa regioner kan du gå in på Väntetider i vården, en webbplats som drivs av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Du kan också fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

Välja specialistvård i annan region

Du som är folkbokförd i Västra Götalandsregionen och söker öppen specialiserad vård i annan region, kan behöva en remiss i de fall hemregionen eller vårdregionen har remisskrav. För planerad slutenvård, det vill säga när du behöver läggas in på sjukhus, krävs det att du får en betalningsförbindelse/betalningsgodkännande i förväg. Undantaget är slutenvård i Region Halland.

Om du är folkbokförd i en annan region och vill söka öppen specialiserad vård i Västra Götalandsregionen, kan du behöva en remiss i de fall hemregionen eller vårdregionen har remisskrav. Ta därför reda på remisskraven i din region innan du söker vård i Västra Götalandsregionen. För planerad slutenvård, det vill säga när du behöver läggas in på sjukhus, krävs det att du får en betalningsförbindelse (betalningsgodkännande) i förväg.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journalhandlingar. Om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din tidigare journal kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du sökt vård i en annan region. Berätta också på den mottagning du söker vård var du har fått vård tidigare, så kan de hjälpa till. Det är alltid frivilligt att visa journaler för en ny vårdgivare.

Till toppen av sidan