Så fungerar vården

Vården i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Aktuella artiklar

Patientavgifter i Västra Götaland

I Västra Götaland betalar du samma avgifter oavsett om du går till den vård som drivs av Västra Götalandsregionen eller till en privat vårdgivare som regionen har avtal med.

1177 på telefon i Västra Götaland

Erfarna sjuksköterskor ger medicinska råd, bedömer ditt vårdbehov och hänvisar rätt i vården. Läs mer om att ringa till 1177 i Västra Götaland.

Valfrihet i vården i Västra Götaland

Valfriheten i vården innebär att du har rätt att i hela landet söka all öppen vård inklusive dagkirurgi hos offentliga vårdgivare och hos privata vårdgivare som har avtal med något landsting.

Välja rehabmottagning i Västra Götaland

Vårdval Rehab innebär att du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik, själv kan välja vilken rehabenhet du vill gå till.

Vårdgaranti

I Västra Götaland är vårdgarantin utökad när det gäller neuropsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och misstanke om cancer.

Att söka psykisk hjälp i Västra Götaland

Hit kan du som bor i Västra Götaland vända dig för att få psykiatrisk och psykologisk hjälp.

Stöd och hjälp när du är ung och mår psykiskt dåligt

Det finns många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Du kan också vända dig till sjukvården och socialtjänsten.

Patient som medskapare - Levande bibiotek

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av att vara patient eller närstående? Har du tankar om hur hälso- och sjukvården fungerar och hur den skulle kunna utvecklas och bli bättre? Då vill vi gärna ha din hjälp!

Till toppen av sidan