Så fungerar vården

Bra att veta om vården i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

För att din vård ska fungera bra behövs olika administrativa funktioner. Här kan du läsa mer om saker som är bra att känna till som patient eller närstående. Du får reda på mer om exempelvis avgifter, regler och om dina rättigheter.

Aktuella artiklar

Att välja vårdmottagning

För att få rätt hjälp är det viktigt at söka vård på rätt mottagning. Här hittar du olika typer av vård du kan söka i Västra Götaland.

Patientavgifter i Västra Götaland

I Västra Götaland betalar du samma avgifter oavsett om du går till den vård som drivs av Västra Götalandsregionen eller till en privat vårdgivare som regionen har avtal med.

Patientfaktura i Västra Götaland

Du som är eller har varit patient i Västra Götalandsregionen faktureras för offentlig vård som du inte har betalat för på plats. Det skickas ut en samlad faktura om du har haft mer än ett besök på en månad.

Sjukresor i Västra Götaland

När du reser mellan din folkbokföringsadress och en vårdgivare, till exempel en läkare, sjukgymnast eller tandläkare kallas det sjukresa. Du som patient har ett eget ansvar för att ta till dig och från vården och i första hand ska du resa med kollektivtrafik.

Valfrihet i vården i Västra Götaland

Valfriheten i vården innebär att du har rätt att i hela landet söka all öppen vård inklusive dagkirurgi hos offentliga vårdgivare och hos privata vårdgivare som har avtal med något landsting.

Vårdgaranti

I Västra Götaland är vårdgarantin utökad när det gäller neuropsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och misstanke om cancer.

Din rätt till jämlik vård

Hälso- och sjukvården samt tandvården i Sverige, ska enligt lag vara jämlik. Kön, ålder, bostadsort, funktionsförmåga utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning ska inte spela någon roll.

Triage styr väntetiden på akuten

Vem får vård först på akuten? Prioriteringarna sker efter triage. Rätt patient ska få rätt vård vid rätt tidpunkt.

Patient som medskapare - Levande bibiotek

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av att vara patient eller närstående? Har du tankar om hur hälso- och sjukvården fungerar och hur den skulle kunna utvecklas och bli bättre? Då vill vi gärna ha din hjälp!

Till toppen av sidan