1177

Covid-19Dags att vaccinera sig igen?

Nu kan alla från 18 år vaccinera sig mot covid-19 med ännu en dos. Du som är 65 år eller äldre, eller har en ökad risk att bli allvarligt sjuk rekommenderas att fylla på med en dos. Det ska ha gått minst fyra månader sedan senaste dosen.

Aktuella artiklar

Vaccinera dig mot influensa

Om du har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk eller behöver skydda någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar, bör du vaccinera dig mot influensa.

Sök vård på rätt ställe

Vet du när du ska söka vård på en vårdcentral, jourcentral eller akutmottagning? Att söka vård på rätt ställe minskar köerna och underlättar för den som verkligen behöver akut vård

RS-virus hos barn

RS-virus ger ofta lindriga symtom men en del barn kan bli allvarligt sjuka. Minska risken för att du eller ditt barn smittas genom att tvätta händerna och undvik kontakt med förkylda personer. Läs mer här

Mini-Maria ger hopp

En stor satsning görs på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i drogberoende. På Mini-Maria erbjuds behandling från såväl kommun som region.

Aktuella artiklar

Logga in på ett säkert sätt

Logga inte in på 1177.se genom andra webbplatser. Öppna alltid ett nytt fönster och logga in från webbplatsen 1177.se. Läs mer om hur du loggar in på ett säkert sätt.

Mindfulness mot stress

Känner du dig stressad? Mindfulness är en metod som kan användas för att hantera stress och oro.

Behöver du en bettskena?

En bettskena är ett vanligt hjälpmedel för att hindra att du pressar ihop tänderna på natten.

Vill du sluta röka?

Bättre andedräkt är en av många fördelar med att sluta röka. Läs om vad du kan få för stöd.

Till toppen av sidan