Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Spärra journal i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Du har möjlighet att spärra information i din patientjournal för att den inte ska kunna läsas av personal utanför den vårdenhet som spärren avser.

Du kan anmäla en spärrbegäran av din patientjournal genom att logga in på 1177.se. Du finner Spärra journaluppgifter under Övriga tjänster. Det är viktigt att du är tydlig i din beskrivning vilka vårdenheter du vill spärra.

Du som är eller har varit patient i Västra Götalandsregionen och har frågor eller vill ha mer information kan ringa till: Telefonservice på telefonnummer 0774 - 44 10 10 måndag - fredag klockan 9-11. 

En blankett för att begära spärr skickas hem till din folkbokföringsadress. Ifylld blankett lämnas sedan personligen till närmaste vårdcentral eller sjukhus. Här kontrollerar man din identitet. Därefter skickar du tillbaka blanketten till angiven adress på blanketten. För privata vårdgivare gäller andra rutiner för spärr, kontakta berörd vårdenhet för mer information.

Det går inte att begära spärr via e-post, telefon eller brev.

Vem får spärra information?

Bara du som patient kan spärra din journal. Det är viktigt att du är tydlig i din beskrivning vilka vårdenheter du vill spärra.

Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra ditt barns journal. I takt med barnets stigande ålder och mognad får dock barnet själv spärra.

Om det finns information som du vill spärra hos andra landsting eller privata vårdgivare, får du vända dig direkt till dem.

Journalinformation från Västra Götalandsregionen är inte tillgänglig i andra länder. Du kan inte spärra en journal som finns i ett annat land.

Västra Götalandsregionen kan inte säga nej till ditt önskemål om spärr.

För vem är journalen spärrad?

Din journal är spärrad för alla utom för den personal vid den vårdenhet där du begärt spärr. 

Vissa myndigheter har rätt att läsa i din journal utan att fråga dig först. Det är för att kontrollera att bestämmelser som styr hälso- och sjukvård följs. Försäkringskassan och Socialtjänsten har rätt att få läsa journaluppgifter utan ditt samtycke.

Försäkringsbolag har däremot inte tillgång till din digitala journal.

Du kan välja om spärren enbart ska gälla personal vid enheter inom Västra Götalandsregionen eller om spärren även ska gälla andra vårdgivare. Du kan inte spärra information för personal inom den enhet som spärren avser.

Att häva spärren

Du kan när som helst logga in på 1177.se och begära hävning av en spärr. Du kan också kontakta Telefonservice, 0774 – 44 10 10. Då får du en blankett hemskickad.

Hälso- och sjukvårdspersonal har också rätt att häva spärren vid så kallad nödöppning. Anledningen är att man i vissa fall måste få tillgång till medicinsk information. Det kan till exempel gälla då patienten är medvetslös.

Du som patient kan också godkänna en enstaka öppning vid förfrågan från hälso- och sjukvårdspersonal. Du kan inte begära detta själv. Det kallas för tillfällig hävning.

Nackdel med spärrning

Om du har spärrat information måste du själv berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en bra och säker vård.

Observera: Begärd spärr hindrar åtkomst av e-tjänsten Journal från primärvårdens journalsystem. Det innebär att du själv inte kan läsa din journalinformation via e-tjänsten Journalen.

Åtkomsten dokumenteras

Inom hälso- och sjukvården råder sekretess för uppgifter som gäller hälsotillstånd och personuppgifter. Alla som arbetar inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård har tystnadsplikt enligt lag. Bara den som är involverad i din vård får läsa din journal.

Uppgifterna behövs för att kunna ge dig en god och säker vård.

Varje gång någon tar del av din journal registreras det. Det betyder att det i efterhand går att spåra via så kallad logg om någon läst din journal. Vårdgivaren är skyldig att kontrollera vem som tagit del av dina journaluppgifter. Du har rätt att ta del av den informationen genom att begära en utskrift av loggen.

Via inloggat läge på 1177.se eller via Telefonservice, 0774 – 44 10 10, kan du begära så kallade loggutdrag. Ett loggutdrag visar när någon har läst i din journal och vid vilken vårdenhet detta gjorts.  

Telefonservice för frågor om spärr och logg

Telefonservice, 0774 – 44 10 10, kan svara på frågor om spärr och logg, måndag-fredag kl. 9-11. Har du svårt att förstå svenska så erbjuds du tolkservice.

Om du inte kommer kommer åt e-tjänsterna

För dig som inte har mobilt bank-id eller möjlighet att använda e-tjänsterna på 1177.se finns blanketter för utskrift. Du kan också ringa telefonservice på telefon 0774 - 44 10 10 för att få en blankett hemskickad.

Till toppen av sidan