Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Kostnader och ersättningar

Ersättning vid inställd operation

Innehållet gäller Västra Götaland

Ibland händer det att sjukhuset ställer in en operation med kort varsel. Det finns då möjlighet att ansöka om en ersättning på 1 200 kronor.

Du kan ansöka om ersättning

  • om du är folkbokförd i Västra Götalandsregionen
  • om du får beskedet om inställd operation mindre än 24 timmar innan operationen skulle ha påbörjats
  • om du som patient, anhörig eller ledsagare går miste om inkomst
  • om du måste vara ledig från arbetet en hel dag för att operationen ska kunna genomföras.

Vänd dig till den vårdenhet som skulle ha genomfört operationen för att ansöka om ersättningen. Där är man skyldig att informera om rättigheterna och hjälpa till att fylla i en ansökningsblankett.

När besked om inställd operation lämnas för sent kan du även få ersättning om en bokad sjukresa inte går att avboka eller om den redan genomförts.

Du har inte rätt till ersättning

  • om operationen ställs in på grund av ditt hälsotillstånd eller dina personliga skäl eller
  • om den inställda operationen beror på att sjukhuset tvingats omplanera operationer på grund av en akut händelse, till exempel en stor olycka eller en annan brådskande operation.
Till toppen av sidan