Så fungerar vården

Kostnader och ersättningar

Hur fungerar högkostnadsskyddet inom vård och tandvård? Vad är skillnaden på sjuklön och sjukpenning? Här får du veta mer.

Innehåll - Kostnader och ersättningar

Visa innehåll som:
 • Patientavgifter och högkostnadsskydd

  Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria.

 • Högkostnadsskydd för öppenvård

  Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för besök i den öppna hälso- och sjukvården. Det kallas för högkostnadsskydd.

 • Ekonomiskt stöd när du är sjuk

  Att bli sjuk och sjukskriven en period påverkar din ekonomi. Du kan behöva betala för sjukvård och läkemedel. Sjukpenningen är lägre än lönen. Det finns ställen att vända sig till för att få råd och stöd om du inte klarar av att betala dina utgifter.

 • Merkostnadsersättning

  Du som har en funktionsnedsättning eller har ett barn som har en funktionsnedsättning kan få ersättning för de extra kostnader som du har. Det kan du få genom ett bidrag som heter merkostnadsersättning.

 • Ersättning vid patientskada

  Du kan få ersättning av ett försäkringsbolag om du har blivit skadad av din vård, tandvård eller ditt läkemedel. Du kan överklaga och begära en ny prövning om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut.

 • Kostnader och ersättningar inom tandvård

  Priset på tandvård kan variera beroende på din ålder och på vilka behov av tandvård du har.

 • Hormonella preventivmedel för kvinnor till och med 25 år

  Preventivmedel inom läkemedelsförmån, så som p-piller eller långtidsverkande hormonpreparat, är kostnadsfria för unga till och med 20 år.

 • Patientfaktura i Västra Götaland

  Du som är eller har varit patient i Västra Götalandsregionen faktureras för offentlig vård som du inte har betalat för på plats. Det skickas ut en samlad faktura om du har haft mer än ett besök på en månad.

 • Patientavgifter i Västra Götaland

  I Västra Götaland betalar du samma avgifter oavsett om du går till den vård som drivs av Västra Götalandsregionen eller till en privat vårdgivare som regionen har avtal med.

 • Glasögonbidrag för barn och unga samt speciallinser och glasögon

  Barn och ungdomar som behöver glasögon eller linser och är skrivna i Västra Götalandsregionen kan få bidrag.

 • Ersättning vid inställd operation

  Ibland händer det att sjukhuset ställer in en operation med kort varsel. Det finns då möjlighet att ansöka om ersättning.

 • Ersättning för peruk, toupé, ögonfransar och ögonbryn

  Om din behandlande läkare bedömer att du har behov av peruk, toupé, ögonfransar och/eller ögonbryn får du en rekvisition. Sedan kan du själv välja vilken salong du vill anlita.

 • Vad kostar läkemedel på recept?

  Staten subventionerar, det vill säga ger ekonomiskt stöd, när du behöver läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Det skydd mot höga kostnader som lagen ger kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.

 • Så checkar du in ditt besök själv med mobilen

  Tjänsten att använda mobilen för att checka in och betala vid besök är tillgänglig för alla patienter med planerade besök och som är folkbokförda i Sverige.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående.

Om du inte är nöjd med tandvården

Den mottagning där du har fått behandlingen ska utreda vad som har hänt om du har klagomål.

Till toppen av sidan