انتخاب مرکز درمانی
Välja vårdmottagning - persiska

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

خلاصه

خلاصه

اگر به درمان سرپائی (غیر بستری) نیاز دارید خودتان می توانید درمانگاه یا مرکز درمانی انتخاب کنید. شما می توانید در هر جای سوئد که مایل باشید برای درمان سرپائی (غیر بستری) مراجعه کنید.

Visa mer

.Läs texten på svenska här

برای انتخاب یک درمانگاه یا مطب پزشکی خاص ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد. مثلاً ممکن است شما مایل باشید به درمانگاه نزدیک محل کار یا سکونت خود یا درمانگاهی که دارای کارکنان همزبان شما باشد یا اطلاعات به زبانی دارد که شما می دانید، مراجعه کنید.

چه مواردی را می توانم انتخاب کنم؟

چه مواردی را می توانم انتخاب کنم؟

شما می توانید موارد زیر را انتخاب کنید

  • درمانگاه
  • درمانگاه کودکان
  • مطب ماما
  • مطب نوجوانان
  • کلینیک درمان تخصصی سرپائی (غیر بستری) مانند کلینیک پوست

برای مراجعه به کلینیک درمان تخصصی سرپائی (غیر بستری) ممکن است گاهی اوقات به ارجاعیه نیاز باشد. نیاز به ارجاعیه را مقررات مربوط به آن در بهداری استان یا ناحیۀ بهداری که در آن زندگی می کنید یا در آن به خدمات درمانی مراجعه می کنید، تعیین می شود.  در اینجا مقررات در بهداری استان ها و نواحی بهداری مختلف را بخوانید.

Fäll ihop

انتخاب درمانگاه

انتخاب درمانگاه

درصورت داشتن بیماری یا ناراحتی همیشه می توانید به یک درمانگاه مراجعه کنید. در آنجا مستقیماً تحت درمان قرار می گیرید و اگر به درمان تخصصی نیاز داشته باشید به کلینیک مربوطه فرستاده می شوید. شما می توانید درمانگاه انتخاب کنید، فرقی نمی کند که این درمانگاه در بهداری استان محل سکونت شما یا در جای دیگری باشد. این امر شامل همۀ درمانگاه های تحت نظارت بهداری استان یا ناحیۀ بهداری و درمانگاه های خصوصی طرف قرارداد بهداری استان یا ناحیۀ بهداری می شود.

شما می توانید یک درمانگاه خاص را نیز انتخاب کنید که گاهی اوقات به آن "ثبت نام در لیست یک درمانگاه" گفته می شود. در برخی بهداری استان ها اگر خودتان رأساً درمانگاه انتخاب نکنید نزدیکترین درمانگاه برای شما انتخاب می شود. اگر از درمانگاهی که انتخاب کرده اید راضی نیستید می توانید آنرا عوض کنید. شما می توانید در لیست یک درمانگاه در هر جای سوئد که بخواهید نامنویسی کنید. حتی اگر در لیست یک درمانگاه نامنویسی کرده باشید می توانید به یک درمانگاه دیگر مراجعه کنید.

تماس ثابت با یک پزشک

شما می توانید در یک درمانگاه تماس ثابت با یک پزشک داشته باشید. تماس ثابت با یک پزشک یعنی تا آنجا که ممکن باشد وقتی به درمانگاه مراجعه می کنید یک پزشک ثابت را ملاقات می کنید.

Fäll ihop

انتخاب کلینیک درمان سرپائی (غیر بستری)

انتخاب کلینیک درمان سرپائی (غیر بستری)

درمان سرپائی (غیر بستری) درمانی است که شما می توانید بدون بستری شدن در بیمارستان دریافت کنید. این نوع کلینیک می تواند مثلاً کلینیک پوست یا چشم باشد. اگر دچار بیماری خاصی هستید می توانید مستقیمآ به کلینیک مخصوص آن بیماری مثلاً به کلینیک "کلیه" مراجعه کنید.

در هر جای سوئد که مایل باشید می توانید به کلینیک درمان سرپائی (غیر بستری) مراجعه کنید. گاهی اوقات ارجاعیه لازم است و ممکن است بهداری استان یا ناحیۀ بهداری که شما در آن ثبت احوال شده اید یا بهداری استان یا ناحیۀ بهداری که در آن به کلینیک درمان تخصصی سرپائی (غیر بستری) مراجعه می کنید ارجاعیه طلب می کند.

Fäll ihop

پروندۀ پزشکی من چه می شود؟

پروندۀ پزشکی من چه می شود؟

اگر یک درمانگاه یا کلینیک درمان تخصصی سرپائی (غیر بستری) جدید انتخاب کنید کارکنان آن به طور اتوماتیک به پروندۀ پزشکی شما نزد درمانگر قبلی دسترسی نخواهند داشت. اگر مایل هستید درمانگاه جدید به پروندۀ پزشکی قبلی شما دسترسی داشته باشد بایستی با این امر موافقت کنید. با کارکنان خدمات درمانی در این مورد صحبت کنید.

Fäll ihop

آیا به ارجاعیه نیاز دارم؟

آیا به ارجاعیه نیاز دارم؟

ارجاعیه یادداشتی است که در آن نوشته شده است که شما به عنوان بیمار به یک ارزیابی ویژه، معاینه یا درمان نیاز دارید. علاوه بر این در ارجاعیه علائم بیماری، چگونگی حال بیمار و بیماری ها و آسیب های قبلی او نیز نوشته می شود.

برای دریافت یک ارجاعیه بایستی نخست به یک درمانگاه مراجعه کنید. اگر به درمان تخصصی سرپائی (غیر بستری) نیاز داشته باشید پزشک درمانگاه یک ارجاعیه به کلینیک مربوطه می فرستد. برخی از بهداری استان ها و نواحی بهداری همیشه برای مراجعه به کلینیک درمان تخصصی سرپائی (غیر بستری) ارجاعیه طلب می کنند در حالیکه دیگر بهداری استان ها و نواحی بهداری ارجاعیه طلب نمی کنند. اگر ارجاعیه داشته باشید گاهی اوقات سریعتر در کلینیک درمان تخصصی سرپائی (غیر بستری) تحت درمان قرار می گیرید. نیازهای پزشکی شما سرعت تحت درمان قرار گرفتن شما را تعیین می کند.

اگر می خواهید برای درمان تخصصی سرپائی (غیر بستری) به یک کلینیک در بهداری استان یا ناحیۀ بهداری دیگری غیر از محل سکونت خود مراجعه کنید اول جویا شوید آیا بهداری استان خودتان برای مراجعه به چنین کلینیکی ارجاعیه لازم دارد یا نه. ممکن است بهداری استانی که شما به آن مراجعه می کنید نیز ارجاعیه طلب کند. در این گونه موارد بایستی ارجاعیه داشته باشید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی عملکرد بهداری استان ها و نواحی بهداری گوناگون مطالب بیشتری بخوانید.

Fäll ihop

آیا "تضمین مدت درمان" صِدق می کند؟

آیا "تضمین مدت درمان" صِدق می کند؟

"تضمین مدت درمان" از جمله یعنی اینکه شما باید در مدت معینی تحت درمان قرار بگیرید و اگر بهداری استان محل سکونت شما نمی تواند در آن مدت معین به شما درمان ارائه کند بایستی شما را برای درمان به جای دیگری بفرستد. "تضمین مدت درمان" فقط در بهداری استان یا ناحیۀ بهداری که شما در آن ثبت احوال شده اید یا کلینیکی که طرف قرارداد بهداری استان شماست صِدق می کند.

وقتی برای درمان به یک بهداری استان یا ناحیۀ بهداری دیگر مراجعه می کنید نیازهای پزشکی شما سرعت تحت درمان قرار گرفتن شما را تعیین می کند. ارزیابی نیازهای پزشکی شما با پزشک است.

Fäll ihop

هرینۀ بیمار و سفرهای مخصوص بیماران

هرینۀ بیمار و سفرهای مخصوص بیماران

هزینۀ بیمار در بهداری استان ها و نواحی بهداری مختلف و برای درمان های گوناگون متفاوت است. اگر برای درمان به یک بهداری استان یا ناحیۀ بهداری دیگر مراجعه می کنید مطابق تعرفۀ بهداری استانی که مرکز درمانی در آن قرار دارد هزینۀ بیمار پرداخت می کنید.

اگر برای درمان به یک بهداری استان یا ناحیۀ بهداری دیگر مراجعه می کنید حق دارید مخارج سفر رفت و آمد به آن مرکز درمانی که "سفر مخصوص بیماران" نامیده می شود را دریافت کنید.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-11
Redaktör:

Vårdguiden 1177 ,Vogel Helena :سردبیر

Granskare:

,حقوقدان اتحادیه، بخش حقوقی ,Åberg Anna :ویرایش
Stockholm, Landsting och Kommuner Sveriges