Välj region för att få mer information från 1177.se

Välj region för att få mer information från 1177.se
karta
ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Vård i en annan region

Du kan söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser som gäller i den regionen, till exempel om du behöver remiss eller inte.