Vården på Gotland

Välja specialistvård på Gotland

Innehållet gäller Gotland

Ofta kommer du som patient i kontakt med sjukhusens specialistvård via remiss från din vårdcentral eller via akutbesök på sjukhuset. Det kan även finnas möjlighet att själv, utan remiss från primärvården, kontakta specialistvården genom en egenremiss.

Om du är folkbokförd i någon annan region och vill söka specialistvård i Region Gotland kan du behöva ha remiss till den mottagning du vill besöka. Ta därför reda på remisskraven i din hemregion.

Så här väljer du

När du söker vård på en specialistmottagning är det viktigt att du vet att du vänder dig rätt. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta den vårdcentral du valt som ett första steg. Du kan alltid ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

Om du har fått en remiss från vårdcentralen till någon särskild mottagning behöver du inte göra något. Mottagningen skickar en kallelse till dig. Annars får du själv kontakta sjukhusmottagningen.

Egenremiss Region Gotland

I Region Gotland krävs remiss för barnmedicin för barn över två år och för neuropsykiatriska och kognitiva utredningar. Till övriga specialistmottagningar i regionen kan du söka vård direkt (gäller inte röntgen eller provtagning). Då kan du skriva en så kallad egenremiss där du beskriver ditt tillstånd och varför du söker vård.

Skriv ut och fyll i blankett för egenremiss till specialistmottagning. Var noga med att skriva läsligt.

Egenremissen skickar du med post till mottagningen, där den behandlas på samma sätt som andra inkomna remisser. Efter mottagningens bedömning kan du få en tid dit. Om dina besvär bör hanteras av din vårdcentral eller av annan specialistmottagning kommer du att hänvisas dit.

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation och telefontider.

För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i det nationella kvalitetsregistret. I kvalitetsregistret samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. För att jämföra väntetiden i olika regioner kan du läsa på vantetider.se som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner. Ofta kan du också fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

Välja specialistvård i annan region

Regioner har olika regler för val av specialistvård. I vissa regioner behöver du även remiss till andra mottagningar. Vilka regler som gäller för remiss bestämmer varje region själv. Här finns länkar till regionernas egen information om remisskrav.

Så hittar och jämför du vårdmottagningar i hela landet

Information om hur du hittar kontaktuppgifter till vårdmottagningar i hela landet finns på sidan Hitta vård.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region är det inte säkert att den mottagning du valt kan se dina tidigare journaler. Därför kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya mottagning var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra dina journaler om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa gamla journaler för en ny vårdgivare.

Till toppen av sidan