Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vården i Örebro län

Sök specialistvård, Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Du kan kontakta specialistvårdsmottagningar med egen vårdbegäran eller få en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning. Du kan även kontakta privata specialistvårdsmottagningar som har avtal med en region, enligt reglerna om valfrihet. Men då gäller inte vårdgarantin och du kan heller inte få ersättning för sjukresor. Om du är folkbokförd i något annan region och vill söka specialistvård i Region Örebro län ska du följa de eventuella remisskrav som finns i din hemregion.

Så här väljer du

När du söker vård på en specialistvårdsmottagning, kan du om du är osäker på var du kan få bäst hjälp, alltid vända dig till en vårdcentral först. Du kan även ringa till 1177.

När du vet var du ska söka vård kan du kontakta den mottagningen med en egen vårdbegäran.

Om du har fått en remiss till en mottagning behöver du inte göra något. Mottagningen bedömer om och när du kan komma och skickar en kallelse till ett besök.

Örebro län

Kontaktcenter svarar på frågor om e-tjänster

Äldre kvinna som pratar i telefonen med ett leende på läpparna. Sitter i fåtölj.

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se när du har loggat in? Ring oss så kan vi guida dig. Men vi kan inte göra ärendet åt dig, eftersom det är sekretess.

Du kan få specialistvård genom egen vårdbegäran

En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få.

Du som redan har en kontakt med specialistvården

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för kan du välja en annan specialistvårdsmottagning för samma besvär.

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt. För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i det nationella kvalitetsregistret. I kvalitetsregistret samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgarantin innebär att du har rätt att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller som regel bara om du söker vård inom regionen där du är folkbokförd. Om vården inte kan ges inom vårdgarantitiden i din region kan du remitteras till en vårdgivare i ett annan region. Det är Vårdslussen inom Region Örebro län som skriver remiss för vårdgaranti.

När du själv väljer vård i något annan region har du som regel inte rätt att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan. Om du har fått en vårdgarantiremiss har du rätt till sjukreseersättning. Läs mer om sjukresor.

Välja specialistvård i annan region

Du kan söka öppenvård i andra regioner. Olika regioner har olika regler för val av öppen specialiserad vård. Du kan ta reda på vilka regioner som kräver remiss och för vilken typ av vård på  Sveriges kommuners och regioners förteckning över remisskrav för öppenvård.

Inläggning i sjukhusvård

Om du har gjort ett valfrihetsbesök i ett annan region och läkaren där föreslår inläggning i sjukhusvård krävs först ett godkännande från Vårdslussen inom Region Örebro län.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Berätta på din nya mottagning var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra dina journaler om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa gamla journaler för en ny vårdgivare.

Till toppen av sidan