VÅRDEN I ÖREBRO LÄN

Sök specialistvård, Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Du kan kontakta specialistvårdsmottagningar med egen vårdbegäran eller få en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning. Du kan även kontakta privata specialistvårdsmottagningar som har avtal med ett landsting eller en region, enligt reglerna om valfrihet. Men då gäller inte vårdgarantin och du kan heller inte få ersättning för sjukresor. Om du är folkbokförd i något annat landsting eller region och vill söka specialistvård i Region Örebro län ska du följa de eventuella remisskrav som finns i ditt hemlandsting.

Så här väljer du

När du söker vård på en specialistvårdsmottagning, kan du om du är osäker på var du kan få bäst hjälp, alltid vända dig till en vårdcentral först. Du kan alltid ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

När du vet var du ska söka vård kan du kontakta den mottagningen med en egen vårdbegäran.

Om du har fått en remiss till en mottagning behöver du inte göra något. Mottagningen bedömer om och när du ska tas emot för ett besök och skickar en kallelse till ett besök.

Du kan få specialistvård genom egen vårdbegäran

En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få.

Du som redan har en kontakt med specialistvården

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för kan du välja en annan specialistvårdsmottagning för samma besvär.

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt. För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i det nationella kvalitetsregistret. I kvalitetsregistret samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgarantin innebär att du har rätt att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller som regel bara om du söker vård inom landstinget där du är folkbokförd. Om vården inte kan ges inom vårdgarantitiden i hemlandstinget kan du remitteras till en vårdgivare i ett annat landsting. Det är Vårdslussen inom Region Örebro län som skriver remiss för vårdgaranti.

När du själv väljer vård i något annat landsting har du som regel inte rätt att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.Om du har fått en vårdgarantiremiss har du rätt till sjukreseersättning. Läs mer om sjukresor.

Välja specialistvård i annan region

Du kan söka öppenvård i andra regioner, även högspecialiserad vård som finns på ett fåtal platser i landet. Olika regioner har olika regler för val av öppen specialiserad vård. Du kan ta reda på vilka regioner som kräver remiss och för vilken typ av vård på Sveriges kommuner och regioners webbplats om vårdval.

Inläggning i sjukhusvård

Om du har gjort ett valfrihetsbesök i ett annat landsting och läkaren där föreslår inläggning i sjukhusvård krävs först ett godkännande från Vårdslussen inom Region Örebro län.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region eller landsting är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Berätta på din nya mottagning var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra dina journaler om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa gamla journaler för en ny vårdgivare.

Till toppen av sidan