Vården i Örebro län

Sök specialistvård, Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Du kan kontakta specialistvårdsmottagningar med egen vårdbegäran eller få en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning. Du kan även kontakta privata specialistvårdsmottagningar som har avtal med ett landsting eller en region, enligt reglerna om valfrihet. Men då gäller inte vårdgarantin och du kan heller inte få ersättning för sjukresor. Om du är folkbokförd i något annat landsting eller region och vill söka specialistvård i Region Örebro län ska du följa de eventuella remisskrav som finns i ditt hemlandsting.

Till toppen av sidan