När du behöver vård

Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

För att söka öppen specialiserad vård i Region Jämtland Härjedalen behöver du antingen ha remiss eller lämna in en egen vårdbegäran. Om du tillhör en annan region, men vill söka öppen specialiserad vård i Jämtland Härjedalen, så är det din hemregions remissregler som gäller.

Så här väljer du

För att söka vård på en öppen specialistvårdsmottagning i Region Jämtland Härjedalen måste du antingen ha en remiss eller lämna in en egen vårdbegäran.

Remiss kan skrivas av personal på en hälsocentral eller någon annan specialistvårdsmottagning i Region Jämtland Härjedalen eller i någon annan region i landet. Om mottagningen som tar emot remissen bedömer att du har ett medicinskt behov, så skickar de en kallelse till dig när de har en tid att erbjuda.

Egen vårdbegäran måste alltid lämnas in på det sätt som gäller i den specifika regionen. På sidan Egen vårdbegäran i Region Jämtland Härjedalen kan du läsa vad som gäller här.

Om du tillhör en annan region, men vill söka öppen specialiserad vård i Jämtland Härjedalen, så är det din hemregions remissregler som gäller.

Hitta och jämföra specialistvård

Under rubriken Hitta vård finns information om mottagningar, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt.

I de nationella kvalitetsregistren samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter. Genom att läsa om resultaten från ett register kan du till exempel få en uppfattning om vilken behandling som har bäst resultat vid en speciell diagnos.

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa landsting och regioner kan du gå in på Väntetider.se, som drivs av Sveriges kommuner och landsting. Ofta kan du också fråga på hälsocentralen/vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

Om du upplever att du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård bör du i första hand kontakta din hälsocentral. Där kan du få hjälp med en första bedömning av ditt tillstånd, och vid behov får du en remiss som skickas till rätt specialistmottagning. 

Om du har frågor om din vårdgaranti i ett specifikt fall så ska du ta kontakt med den mottagning som du står på kö för att få komma till.

Välja specialistvård i annan region

Olika regioner har olika regler för val av öppen specialiserad vård. I en del regioner måste du alltid ha remiss för att få komma till en specialistvårdsmottagning. Du kan ta reda på vilka som kräver remiss och för vilken typ av vård på Sveriges kommuner och landstings hemsida

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din tidigare journal kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du sökt vård i en annan region. Berätta också på din nya mottagning var du fått vård tidigare, så kan de hjälpa till. Det är alltid frivilligt att visa journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgarantin innebär att du ska erbjudas att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård inom regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med din hemregion. Om det är kö på den mottagning där du har sökt vård, prioriteras du utifrån ditt vårdbehov.

Om du väljer att söka vård i någon annan region har du inte möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen. Du måste alltså betala sjukresan själv.

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Till toppen av sidan