Att välja vårdmottagning

Välja vårdcentral i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du väljer själv vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region.

Nyinflyttade och nyfödda i Jönköpings län registreras automatiskt på en vårdcentral nära bostaden. Är du inte nöjd med valet kan du byta vårdcentral. Om du flyttar inom länet ansvarar du själv för att byta vårdcentral.

Så här väljer du

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja en vårdcentral. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer. 

Du som är folkbokförd i Jönköpings, Östergötlands eller Kalmar län väljer vårdcentral genom att logga in eller skriva ut och fylla i en pappersblankett. Du som är folkbokförd i ett annat län väljer vårdcentral via pappersblankett. 

Välj en annan vårdcentral via 1177.se

Du kan enkelt välja en annan vårdcentral genom att logga in på 1177.se.

Du som vårdnadshavare väljer vårdcentral för ditt barn till den dag barnet fyller 18 år.

  • För barn under 13 år väljer du en annan vårdcentral i länet genom att logga in på 1177.se. Välj barnets namn under rubriken Agera ombud och klicka på Välj/ändra vårdval
  • Barn från 13 år måste själva logga in med e-legitimation för att välja en annan vårdcentral.

Välj en annan vårdcentral via blankett

Om du eller ditt barn inte har möjlighet att välja vårdcentral genom att logga in på 1177.se, kan du fylla i en blankett och skicka med post eller få blanketten utskriven på en vårdcentral.

Lämna blanketten till vårdcentralen du väljer eller skicka den med post till:

Vårdval, Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping

Vad gäller vid besöket?

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en vårdcentral.

Alla vårdcentraler är godkända av Region Jönköpings län. Vårdcentralen drivs av en privat vårdgivare eller regionen. Vårdcentralerna i Jönköpings län har samma grunduppdrag. Därutöver kan vårdcentralerna anpassa sin verksamhet efter invånarnas behov. Kontakta vårdcentralen om du vill veta mer.

Alla vårdcentraler har samma regler för exempelvis avgifter, hjälpmedel, jourmottagning, läkemedel, patientjournal och sekretess, sjukresor, tolk och vårdgaranti. 

Om du är folkbokförd i en annan region och söker vård i Jönköpings län har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av din hemregion. 

Hitta och jämföra vårdcentral

I tjänsten Hitta vård hittar du alla vårdcentraler i Jönköpings län. 

På Region Jönköpings läns webbplats finns en sammanställning av vårdcentralernas resultat i regionens årliga uppföljning. Där kan du bland annat se hur bra vårdcentralerna är på att dokumentera din vård, hur väl de följer rekommendationerna för läkemedelsbehandling, hur de uppfyller krav på patientsäkerhet, krisberedskap och smittskydd. 

I tillgänglighetsdatabasen finns information om fysisk tillgänglighet och bilder på vårdcentralernas lokaler.

Här kan du läsa om hur du gör för att hitta vårdmottagningar i hela landet.

Välja vårdcentral i annan region

Du kan söka vård på en vårdcentral i en annan region. Det gör du genom att boka en tid på den vårdcentral du vill besöka. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region som ska ha huvudansvaret för din vård.

Olika regioner har olika regler för val av vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar i den region du vill byta till.

Information från andra regioner

På sidan Välja vårdmottagning finns en tabell med länkar till andra regioner. 

Till toppen av sidan