Att välja vårdmottagning

Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

I Uppsala län kan du söka vård direkt till en specialistmottagning, utan remiss från läkare. Däremot är det ofta bra att ha fått en första bedömning på vårdcentral.

Så här väljer du

Så här gör du om du behöver specialistvård. 

Vårdcentralen gör bedömning och skickar remiss

Om din vårdcentral bedömer att du behöver specialistvård får du en remiss till en specialistmottagning som har avtal med Region Uppsala. Mottagningen som får remissen kommer att skicka en kallelse till dig. 

Välj en specialistvårdmottagning själv

Du kan själv söka vård på en specialistmottagning. Läs mer under egenremiss eller egen vårdbegäran längre ner i texten. För råd om vilken specialistmottagning som bäst kan hjälpa dig med dina besvär, kontakta en vårdcentral eller ring 1177.  

Egenremiss eller egen vårdbegäran

Du kan söka vård på en specialistmottagning själv. Mottagningen kan be dig göra egenremiss eller egen vårdbegäran. De flesta mottagningar har digitala formulär som du kan använda och de kallas för egenremiss eller egen vårdbegäran.

De här uppgifterna vill specialistmottagningen ha:

  • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
  • information om dina symtom eller din sjukdom
  • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Ju noggrannare du är i din beskrivning, desto lättare blir det för vårdpersonalen på specialistmottagningen att bedöma ditt vårdbehov. Ditt underlag bedöms på samma sätt som remisser från vårdpersonal. Ibland kan specialistmottagningen välja att hänvisa dig till någon annan vårdmottagning.

Kontrollera vilka avgifter som gäller för mottagningen du söker vård på. Alla mottagningar som drivs av regionen och privat vårdgivare som har avtal med Region Uppsala gäller följande patientavgifter i Uppsala län.

Du som redan har kontakt med specialistvården

Du som har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för, kan välja att söka samma typ av specialistvård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt, utan att kontakta en vårdcentral först.

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta vård (uppe i röda fältet på sidan) kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt. 

För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i det nationella kvalitetsregistret. Där samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. Ofta kan du också fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt. 

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa regioner kan du gå in på väntetider.se 

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före mindre brådskande patienter.

Här kan du läsa mer om vårdgarantin och hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Välja specialistvård i annan region

Olika regioner har olika regler för val av specialistvård. I en del regioner måste du alltid ha remiss för att få komma till en specialistmottagning. Läs mer om vård i en annan region.

Du kan också ta reda på vilka regioner som kräver remiss och för vilken typ av vård på Sveriges kommuner och regioners hemsida.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla vårdgivare och berätta att du byter och vart du byter.

Berätta också på din nya mottagning var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra dina journaler om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa gamla journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgaranti innebär att du har rätt att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård i regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med regionen där du bor.

Om du väljer att söka vård i något annan region har du inte möjlighet att få sjukresa till vårdgivaren.

Det här gäller om du inte bor i Uppsala län

Du som är folkbokförd någon annanstans än i Uppsala län, betalar samma patientavgift för specialistvård som de boende i Uppsala. Några saker skiljer sig däremot:

  • Du som bor i övriga landet kan behöva remiss från din region om de kräver det, även om Uppsala län inte har remisskrav.  
  • Du måste betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i ditt hemlandsting eller region.
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.
Till toppen av sidan