Att välja vårdmottagning

Vårdval Kronoberg primärvård

Innehållet gäller Kronoberg

Välj vårdcentral

I Kronobergs län har invånarna möjlighet att välja sin vårdcentral. Du väljer den som passar dig bäst, du får alltid den vårdcentral du väljer och du kan när som helst göra ett nytt val. Familjemedlemmar behöver inte välja samma vårdcentral och vårdnadshavare väljer vårdcentral till barn och ungdomar under 18 år.

Om du blir sjuk ska du i första hand vända dig till den vårdcentralen du valt. Men alla vårdcentraler måste ta emot akut sjuka patienter, oavsett varifrån de kommer.

Nyinflyttade i länet och vårdnadshavare till nyfödda barn, som inte själva gör ett aktivt val av vårdcentral, får ett brev hemskickat med information om att de listats på den vårdcentral som är geografiskt närmast. Men du kan när som helst göra ett nytt val av vårdcentral.

Så här gör du ditt val

Välj via webben

Val och byten kan göras via e-tjänsterna. När du har loggat in klickar du på Vårdmottagningar och därefter på länken Välj/ändra vårdval. Där du kan göra ditt val.

Läs mer om e-tjänsterna

Välj via valblankett

Val och byten kan göras skriftligt med en valblankett. Valblanketten kan du hämta på någon av länets vårdcentraler, beställa via vårdvalsservice (0470-58 96 50) eller skriva ut och fylla i. En förteckning över länets vårdcentraler hittar du i blanketten.

Listningsblankett för utskrift

Listningsblankett

När vården tagit emot och registrerat ditt val får du ett bekräftelsebrev.

Uppgifterna om dig och ditt val behandlas i enlighet med patientdatalagen och personuppgiftslagen.

Har du frågor om Vårdval Kronoberg är du välkommen att kontakta vårdvalsservice på telefonnummer 0470-58 96 50.

Alla vårdcentraler har samma grundutbud

För att få bedriva vård inom Vårdval Kronoberg måste man bli godkänd av Region Kronoberg. Man ska leva upp till ett antal krav och kunna erbjuda det grundåtagande som regionen beslutat om:

 • grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper
 • rådgivning
 • förebyggande insatser
 • rehabilitering,
 • barnhälsovård,
 • läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
 • jourverksamhet,
 • samverkan
 • säkerhet och krisberedskap
 • deltagande i utvecklingsarbeten
 • handledning av AT- och ST-läkare
 • psykosocial kompetens.

Utöver grunduppdraget kan vårdcentralerna ha vissa tilläggsuppdrag, exempelvis tillsyn av särskilda boenden, handledning av personal eller familjecentral.

Frågor och svar

Kan en vårdcentral säga nej till en invånare?

Nej. En vårdcentral måste anpassa sin verksamhet utefter antalet medborgare som väljer dem.

Får jag bara besöka min valda vårdcentral?

Du ska i första hand vända dig till din valda vårdcentral vid behov av primärvård. Däremot måste alla vårdcentraler ta emot akut sjuka patienter.

Får jag välja olika tjänster från olika vårdcentraler?

Nej, du får bara välja en vårdcentral.

Får nyetablerade vårdcentraler hjälp att knyta patienter till sig?

Nej, medborgarna väljer själva vilken vårdcentral de vill tillhöra.

Hur säkerställs vårdens kvalitet?

För att få bedriva vård inom Vårdval Kronoberg måste man bli godkänd av Region Kronoberg. För att bli godkänd ska man leva upp till ett antal krav och kunna erbjuda det grundåtagande som regionen beslutat om.  Det handlar om grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper, rådgivning, förebyggande insatser, rehabilitering, barnhälsovård, läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, jourverksamhet, samverkan, säkerhet och krisberedskap, deltagande i utvecklingsarbeten, handledning av AT- och ST-läkare samt psykosocial kompetens.

Vem sköter registreringen av medborgarnas val?

Vårdvalsservice. Har du frågor om Vårdval Kronoberg är du välkommen att kontakta Vårdvalsservice via telefonnummer 0470 58 96 50.

Till toppen av sidan