Att välja vårdmottagning

Att välja vårdcentral i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region. Alla personer över 18 år kan fritt välja vårdcentral. För barn som är under 18 år väljer vårdnadshavaren.

Du kan byta vårdcentral högst två gånger på ett år, om det inte finns särskilda skäl för att göra det fler gånger.

Du kan bara vara listad på en vårdcentral åt gången. 

Så här väljer du vårdcentral

Logga in på 1177.se och klicka på vårdmottagningar. Klicka därefter på länken Välj/ändra vårdval. Där kan du göra ditt val.

Om du inte har möjlighet att göra val och byten digitalt kan du vända dig till vilken vårdcentral du vill för att hämta en listningsblankett.

Skicka listningsblanketten till Region Kronoberg, Vårdvalsservice, 351 85 Växjö. Det tar sedan upp till fyra dagar innan du är listad på din önskade vårdcentral i Kronoberg. Här kan du skriva ut en listningsblankett.

Vad händer om jag inte gör ett val?

Om du inte aktivt väljer en vårdcentral kommer du att listas på en vårdcentral enligt geografisk tillhörighet. Detsamma gäller om du är nyinflyttad och inte gjort ett aktivt val av vårdcentral inom en månad.

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Kronoberg betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i regionen.

Om du är folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Kronoberg har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av Region Kronoberg.

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en vårdcentral.

Fast läkarkontakt

Du har rätt att få en fast läkarkontakt på den vårdcentral där du är listad. Då kan du när det är möjligt få träffa samma läkare varje gång som du söker vård på vårdcentralen.

Fast vårdkontakt

Hitta vård

Via tjänsten Hitta vård hittar du vårdcentraler, kontaktuppgifter, öppettider och e-tjänster hos vårdmottagningar och tandvårdsmottagningar i Kronoberg.

Alla vårdcentraler har samma grundutbud

För att få bedriva vård inom Vårdval Kronoberg måste vårdgivaren bli godkänd av Region Kronoberg. Vårdgivaren ska leva upp till ett antal krav och kunna erbjuda det grundåtagande som regionen beslutat om:

 • grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper
 • rådgivning
 • förebyggande insatser
 • rehabilitering,
 • barnhälsovård,
 • läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
 • jourverksamhet,
 • samverkan
 • säkerhet och krisberedskap
 • deltagande i utvecklingsarbeten
 • handledning av AT- och ST-läkare
 • psykosocial kompetens.

Utöver grunduppdraget kan vårdcentralerna ha vissa tilläggsuppdrag, exempelvis tillsyn av särskilda boenden, handledning av personal eller familjecentral.

Frågor och svar

Kan en vårdcentral neka en invånare att lista sig på vårdcentralen?

Ja. Vissa vårdcentraler i Region Kronoberg har ett så kallat listningstak. Det innebär att nya patienter inte kan lista sig vid just den vårdcentralen.

Får jag bara besöka min valda vårdcentral?

Nej, du kan besöka vilken vårdcentral du vill, oavsett var du är listad. Dock gäller vårdgarantin endast på den vårdcentral där du är listad.

Får nyetablerade vårdcentraler hjälp att knyta patienter till sig?

Nej, medborgarna väljer själva vilken vårdcentral de vill tillhöra.

Hur säkerställs vårdens kvalitet?

För att få bedriva vård inom Vårdval Kronoberg måste man bli godkänd av Region Kronoberg. För att bli godkänd ska man leva upp till ett antal krav och kunna erbjuda det grundåtagande som regionen beslutat om.  Det handlar om grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper, rådgivning, förebyggande insatser, rehabilitering, barnhälsovård, läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, jourverksamhet, samverkan, säkerhet och krisberedskap, deltagande i utvecklingsarbeten, handledning av AT- och ST-läkare samt psykosocial kompetens.

Vem sköter registreringen av medborgarnas val?

Vårdvalsservice. Har du frågor om Vårdval Kronoberg är du välkommen att kontakta Vårdvalsservice via telefonnummer 0470 58 96 50.

Välja vårdcentral i annan region

Du kan välja att tillhöra en vårdcentral i en annan region. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika regioner. 

Välja vårdcentral i annan region

Till toppen av sidan