Vården i Västernorrland

Välja hälso-/vårdcentral i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Här kan du se vad som gäller i din region. Med öppen specialiserad vård menas vård som ges på sjukhus utan att man behöver läggas in.

Du kan själv välja vilken hälso-/vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälso-/vårdcentral nära hemmet eller jobbet.  Du kan också välja en hälso-/vårdcentral i en annan region.

Alla personer fyllda 16 år kan fritt välja hälso-/vårdcentral. För barn som är under 16 år väljer vårdnadshavaren.

Så här väljer du

Du kan vända dig till vilken hälso-/vårdcentral du vill. Du kan boka tid genom att ringa till hälso-/vårdcentralen som du vill komma i kontakt med.

Tillhöra en hälso-eller vårdcentral

Du kan också välja att tillhöra en särskild hälso-/vårdcentral, det kallas för att lista sig. Det går bara att lista om sig max 2 gånger enligt en ny lag som började gälla 1 juli. Sedan behöver du kontakta oss via listningskansliet för att få göra det fler gånger av särskilda skäl.

För att välja att tillhöra en hälso-/vårdcentral ska du lista om dig via e-tjänsterna på 1177. Om du inte har giltig e-legitimation kan du fylla i en valblankett som du kan skriva ut 
Vårdvalsblankett (pdf) eller hämta på närmaste hälso-/vårdcentral.
Vårdvalsblanketten finns även på engelska - in english (pdf).

Läs mer om 1177 och dess e-tjänster om du vill byta hälso-/vårdcentral via dator, Ipad eller mobil.

Om du är folkbokförd i Västernorrland är du automatiskt listad vid en hälso-/vårdcentral i närheten där du bor. Om du inte gör ett nytt val kvarstår du på den hälso-/vårdcentral där du senast listades.

Valet av hälso-/vårdcentral är personligt så därför behöver varje familjemedlem välja vilken hälso-/vårdcentral de vill tillhöra. För barn upp till 16 år är det vårdnadshavaren som väljer.

Kontakta oss på Vårdval Västernorrland

Vårdval Västernorrland

Vad gäller vid besöket?

När du besöker en hälso-/vårdcentral i Västernorrland så betalar du en patientavgift som är densamma oavsett vilken hälso-/vårdcentral du väljer i vårt län.
Alla aktuella patientavgifter hittar du på sidan Patientavgifter och högkostnadsskydd

Om du är folkbokförd i en annan region och vill söka vård hos Region Västernorrland så har du inte rätt att få ersättning för din sjukresa samt boende, mat och resekostnader.
Du behöver inte ha remiss för att besöka våra hälso-eller vårdcentraler.

Information från andra regioner

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte.

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

 

Välja hälso-/vårdcentral i annan region

Du kan även välja att söka vård på en hälso-eller vårdcentral i en annan region.

Ring då och boka tid direkt med den hälso-/vårdcentral som du väljer. Olika regioner har olika regler för val av vård-/hälsocentral. 
Läs mer om hur det fungerar i den region du vill byta till.

Din journal

Om du väljer att söka vård på en hälso-/vårdcentral i en annan region där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla patientjournal. Det kan vara bra att kontakta den hälso-/vårdcentral du tillhört tidigare och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya hälso-/vårdcentral var du har gått tidigare så kan de hjälpa till att överföra journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Till toppen av sidan