Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Att välja vårdmottagning

Välja öppen specialiserad vård i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Om du behöver öppen specialistvård kan du själv välja vilken mottagning i landet du vill söka vård på. Med öppen vård menas vård du kan få utan att bli inlagd på sjukhus. Det gäller också olika undersökningar, till exempel röntgen eller EKG.

I Västerbotten rekommenderas du att först kontakta en hälsocentral eller sjukstuga som gör en första medicinsk bedömning. Om det behövs får du en remiss för att komma vidare till en specialist på sjukhus, till exempel en hudläkare eller ortoped. Det finns också möjlighet att själv ta kontakt med många av specialistvårdsmottagningarna i Västerbotten, men vid vissa typer av vård krävs det alltid att du har en remiss från hälsocentralen, sjukstugan eller någon annan mottagning.

Är du folkbokförd i någon annan region och vill söka öppen specialistvård i Västerbotten behöver du ta reda på vilka remissregler som gäller både i Västerbotten och i din hemregion. Om någon av regionerna kräver remiss för den typ av besök du vill göra så måste du först vända dig till en hälsocentral, sjukstuga eller vårdcentral. Ta därför reda på remisskraven i regionerna.

Öppen specialiserad vård som kräver remiss

På följande mottagningar inom öppen specialiserad vård behöver du remiss:

  • Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Bup.
  • Barn- och ungdomsmottagning, med undantag för barn under ett år.
  • Hudmottagning.
  • Hörselrehabilitering – du behöver remiss om du har tinnitusbesvär.
  • Psykiatrisk klinik – du behöver remiss för neuropsykiatrisk utredning.
  • Synrehabilitering – du behöver remiss för ditt första besök.

Du behöver alltid remiss för undersökningar som röntgen och provtagning.

Du kan inte göra en egen vårdbegäran till de mottagningar som kräver remiss.

Öppen specialiserad vård du kan kontakta direkt

På öppna specialistmottagningar som inte kräver remiss finns möjlighet att göra en egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran innebär att du kontaktar mottagningen och berättar hur du mår och varför du söker vård.

Så gör du en egen vårdbegäran

Är du osäker på var du kan få bäst hjälp ska du kontakta en hälsocentral eller sjukstuga först. Du kan också ringa 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

Öppen specialiserad vård du enklast når via hälsocentralen

Innan du får komma till en specialistmottagning kan det krävas att du har blivit undersökt eller lämnat vissa prover. Därför är det alltid bra om du först vänder dig till en hälsocentral eller sjukstuga för att få en bedömning av dina besvär.

Om det behövs får du sedan en remiss för att komma vidare till en specialist på sjukhus, till exempel en kirurg eller ortoped. Då har du möjlighet att välja vilken kirurgmottagning eller ortopedmottagning remissen ska skickas till.

Sök din hälsocentral eller sjukstuga

Du som redan har en kontakt med specialistvården

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för, så kan du välja att söka samma typ av specialistvård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt, utan att vända dig till en hälsocentral först.

Hitta specialistvårdsmottagningar

I tjänsten Hitta vård finns information om vissa mottagningar, adress, kontakuppgifter, telefontider och dylikt.

nationella kvalitetsregistret samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter. Genom att läsa om resultaten från ett register kan du till exempel få en uppfattning om vilken behandling som har bäst resultat vid en speciell diagnos.

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa regioner kan du gå in på Vantetider.se, som drivs av Sveriges kommuner och regioner. Du kan också fråga på hälsocentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och då prioriteras du före patienter med mindre brådskande behov.

Välja specialistvårdsmottagning i en annan region

Landets regioner har olika regler för val av öppen specialiserad vård. För dig som är folkbokförd i Västerbotten gäller regionens remissregler även om du söker vård i en annan region. Du måste också följa remissreglerna i regionen där du söker vården. Du kan ta reda på vilka regioner som kräver remiss och för vilken typ av vård på Sveriges kommuner och regioners webbplats.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din tidigare journal kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du sökt vård i en annan region. Berätta också på din nya mottagning var du fått vård tidigare, så kan de hjälpa till. Det är alltid frivilligt att visa journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgarantin innebär att du ska erbjudas att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård inom regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med din hemregion. Om det är kö på den mottagning där du har sökt vård, prioriteras du utifrån ditt vårdbehov.

Om du väljer att söka vård i någon annan region gäller inte vårdgarantin. Du har inte heller möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan, eller för eventuella boendekostnader.

Till toppen av sidan