Att välja vårdmottagning

Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du behöver specialistvård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Vissa specialistvårdsmottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök. Vissa mottagningar kan du enklast boka tid hos om du först har varit hos en vårdcentral som hänvisar dig till specialistvård. Vissa typer av vård kräver alltid att du har en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning.

Om du är folkbokförd i något annan region och vill söka specialistvård i Region Jönköpings län kan du behöva ha remiss till den mottagning du vill besöka. Ta därför reda på remisskraven i din hemregion.

Så här väljer du

När du söker vård på en specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vet att du vänder dig till rätt mottagning. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta en vårdcentral först. Vissa mottagningar kan du bara få komma till om du har blivit hänvisad av en vårdcentral. Du kan alltid ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

När du vet var du ska söka vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till och boka en tid.

Om du har fått en remiss till en särskild mottagning behöver du inte göra något, mottagningen skickar en kallelse till dig med en tid.

Kontakta den som har remitterat dig om dina besvär kraftigt försämras.

Egenremiss

I Region Jönköpings län krävs ingen remiss inom den specialiserade vården. Ett undantag från det är ögonsjukvården där vuxna, 18 år och äldre, behöver remiss från en optiker eller läkare.

I övrigt kan du själv kontakta en mottagning eller skicka in ett brev (en så kallad egenremiss) där du beskriver dina besvär. Remissen ska innehålla information om dig som patient. Var noga med att texten är fullt läslig så att det inte blir några missförstånd.

Ta också med följande uppgifter i din egenremiss:

  • Personnummer, namn, adress, telefon och mobiltelefonnummer.
  • För barn anges även motsvarande uppgifter för målsman.
  • Vid behov av språktolk, ange språk.
  • Vid behov av tolkservice, ange behovet – teckenspråkstolk, dövblindtolk eller vuxendövtolk.
  • Beskriv dina besvär så utförligt som möjligt.

En egenremiss bedöms på samma sätt som en remiss från läkare. Det är den verksamhet som tar emot remissen som avgör om vården ska ges på en vårdcentral eller på en specialistmottagning. Det kan innebära att du som vårdsökande hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Här kan du läsa mer om egenremiss

Du som redan har en kontakt med specialistvården

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för, så kan du välja att söka samma typ av specialistvård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt, utan att först vända dig till en vårdcentral.

Specialistvård du kan kontakta direkt

I Region Jönköpings län krävs ingen remiss, förutom till ögonsjukvården (se nedan). Ibland är det ändå lämpligt att först vända sig till en vårdcentral för att få en bedömning. Det kan till exempel vara så att det krävs att man har gjort en undersökning eller tagit vissa prover innan man får komma till en specialistmottagning.

Specialistvård som kräver remiss

Inom Region Jönköpings län krävs remiss från en optiker eller läkare till ögonsjukvården för alla vuxna, 18 år och äldre. 

Specialiserad ögonsjukvård, Region Jönköpings län

Hitta specialistvård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger och  kontaktinformation som telefonnummer och telefontider.

Här kan du läsa om hur du gör för att hitta vårdmottagningar i hela landet.

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. Ofta kan du fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa regioner kan du gå in på Väntetider.se som drivs av Sveriges kommuner och regioner. Sök under rubriken Vem kan ta emot och när.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före patienter med mindre brådskande tillstånd.

Välja specialistvård i en annan region

Olika regioner har olika regler för val av specialistvård. I en del regioner måste du alltid ha remiss för att få komma till en specialistmottagning.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla vårdgivare och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya mottagning var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra dina journaler om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa gamla journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgaranti innebär att du har rätt att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård i regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med din hemregion. Om du väljer att söka vård i någon annan region har du inte heller möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.

Information från andra regioner

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Till toppen av sidan