Att välja vårdmottagning

Välja specialistvårdsmottagning i Värmland

Innehållet gäller Värmland

Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Ofta är det enklast att få en tid om du först har varit hos en vårdcentral som hänvisat dig till specialistvård. Vissa specialistvårdsmottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök. Vissa typer av vård kräver alltid att du har en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning.

Om du är folkbokförd i annan region och vill söka öppen specialiserad vård i Värmland kan du behöva ha remiss till den mottagning du vill besöka. Ta därför reda på remisskraven i din hemregion.

Så här väljer du

När du söker vård på en öppen specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vänder dig till rätt ställe. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta en vårdcentral först.

När du vet vad du ska söka för vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till och boka en tid. Om du är folkbokförd i Värmland kan du ofta boka tid genom att logga in till 1177.se.

Om du har fått en remiss till någon särskild mottagning behöver du inte göra något, mottagningen skickar en kallelse till dig när de har en tid.

Egen vårdbegäran

Många mottagningar vill att du fyller i en så kallad egen vårdbegäran innan du kommer på ditt besök. Det är ett formulär där du får svara på frågor om hur du mår och vilka vanor du har.

Du som redan har en kontakt med öppen specialiserad vård

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får öppen specialiserad vård för, så kan du välja att söka samma typ av vård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt, utan att vända dig till en vårdcentral först, om du inte söker i annat landsting, se nedan.

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta information om vissa mottagningar, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt.

de nationella kvalitetsregistren samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter. Genom att läsa om resultaten från ett register kan du till exempel få en uppfattning om vilken behandling som har bäst resultat vid en speciell diagnos.

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. Ofta kan du också fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa regioner kan du gå in på Väntetider i vården, som drivs av Sveriges kommuner och regioner.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före mindre brådskande patienter.

Välja specialistvård i annan region

Regionerna har olika regler för val av öppen specialiserad vård. I en del regioner måste du alltid ha remiss för att få komma till en specialistvårdsmottagning. Du kan ta reda på vilka regioner som kräver remiss och för vilken typ av vård på Sveriges kommuner och regioners hemsida.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region är det inte troligt att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din tidigare journal kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du sökt vård i en annan region. Berätta också på din nya mottagning var du fått vård tidigare, så kan de hjälpa till. Det är alltid frivilligt att visa journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgarantin innebär att du ska erbjudas att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård inom  regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med din hemregion. Om det är kö på den mottagning där du har sökt vård, prioriteras du utifrån ditt vårdbehov.

Om du väljer att söka vård i någon annan region har du inte möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.

Information från andra regioner

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annat landsting eller region kan du välja i listan nedan.

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen längst upp på sidan.

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Till toppen av sidan