Vården i Örebro län

Välj vårdcentral, Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på, det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet, det kallas för att lista sig. Du kan också välja att lista dig på en vårdcentral i en annan region.

Region Örebro läns vårdcentraler

Alla länets vårdcentraler har specialister i allmänmedicin, distriktssköterska, laboratorieverksamhet, barnhälsovård, barnmorskemottagning, psykosocial kompetens samt sjukgymnast. Det kan också finnas läkare med annan specialistkompetens än allmänmedicin. Alla vårdcentraler har tillgång till dietist och medicinsk fotvård i respektive länsdel.

Region Örebro län godkänner och följer upp alla vårdcentraler som ingår i Hälsoval utifrån god kvalitet, kompetens och hög tillgänglighet.

Kontakt

Du når Hälsovalsenheten på telefon 019-602 16 00, texttelefon 019-670 25 27 eller genom att skicka e-post till Hälsovalsenheten för beställning av valblankett.

OBS! Endast administrativa frågor om val av vårdcentral.
I frågor som gäller ditt hälsotillstånd kontakta 1177 eller din vårdcentral.

Så här väljer du

Du kan vända dig till vilken vårdcentral du vill. Du kan välja en vårdcentral som Region Örebro driver eller en som drivs privat på uppdrag av Region Örebro län.

Du kan boka tid genom att ringa till vårdcentralen. Om du är folkbokförd i Örebro län kan du boka tid till vissa vårdcentraler via 1177.se och e-tjänster. Där kan du av- och omboka tid vid samtliga vårdcentraler i Region Örebro län samt beställa recept.

Du kan söka vård på en annan vårdcentral än den du är listad vid, besök hos barnmorska, sjukgymnast eller kurator. För planerad vård kan du dock bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad om vårdcentralen har begränsade möjligheter att ta emot dig.

Listad på vårdcentral i Region Örebro län

Alla som bor i Örebro län är listade på en vårdcentral, vanligen den som ligger närmast bostaden. Är du nöjd med var du är listad behöver du inte göra något. Om du är osäker på vilken vårdcentral du är listad vid kan du kontakta närmaste vårdcentral eller gå in på 1177.se och logga in i e-tjänsten. Du kan också kontakta Hälsovalsenheten telefon 019-602 16 00, texttelefon 019-670 25 27 eller via e-post. OBS! Endast administrativa frågor om val av vårdcentral. I frågor som gäller ditt hälsotillstånd kontakta 1177 eller din vårdcentral.

Om du vill byta vårdcentral kan du lista om dig. Du kan byta vårdcentral via e-tjänst på 1177.se (om du är folkbokförd i länet) eller använda blanketten du hittar via länken och på länets vårdcentraler. Du kan när som helst lista om dig. Omval får göras högst två gånger under en period om ett år.

Det är inte möjligt att lista sig på en specifik läkare, du kan bara välja vårdcentral. Men många vårdcentraler tillämpar även listning på läkare. Du kan därför vända dig till en vårdcentral för förfrågan och framföra önskemål om särskild läkare. Det är inte möjligt att lista sig hos Läkargruppen eller Österpraktiken.

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem som vill byta vårdcentral lista om sig. För barn som är under 18 år krävs vårdnadshavarens underskrift när valet sker via blankett. I e-tjänst på 1177.se kan val av vårdcentral göras via ombud (vårdnadshavare) upp till 12 år. Barn över 13 år behöver ha egen inloggning. Läs mer om e-tjänster på 1177.se. Olika medlemmar i en familj kan vara listade på olika vårdcentraler.

För en person som är svårt sjuk kan val av vårdcentral göras genom ombud. Valet sker då genom att blanketten för byte av vårdcentral fylls i. Vid undertecknandet ska det framgå att valet skett genom ombud, exempelvis en god man eller släkting. Gör en notering om detta vid underskriften.

För barn där föräldrarna har gemensam vårdnad rekommenderas att båda skriver under blanketten för val av vårdcentral. För barn som har föräldrar med delad vårdnad får föräldrarna komma överens om var barnet ska vara listat. Det är alltid möjligt att söka vård vid vilken vårdcentral som helst vid akut sjukdom eller skada. För barn är det alltid kostnadsfritt oavsett vilken vårdcentral barnet söker.

När du flyttar

Om du flyttar inom länet och vill byta vårdcentral måste du lista om dig. Du som flyttar in i länet från annat län listas automatiskt på den vårdcentral som ligger närmast bostaden. Du kan sedan aktivt lista om dig och välja annan vårdcentral. Nyfödda kan listas av föräldrarna på önskad vårdcentral, annars blir de automatiskt listade på den närmaste vårdcentralen.

Om du flyttar från länet avregistreras du från listningen i Hälsovalet i Region Örebro län.

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Region Örebro län betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i länet, oavsett om den är regiondriven eller privat. Regler finns för högkostnadsskydd för besök och för sjukresor.

Du som väljer vård i en annan region har som regel inte rätt till sjukreseersättning. Det är varje hemregion som avgör rätt till ersättning. Om du har frågor kring sjukresor kan du vända dig till ditt hemregions sjukreseenhet/motsvarande.

Privata läkare och sjukgymnaster

Du kan söka privata läkare och sjukgymnaster som har avtal med Region Örebro län.

Välja vårdcentral i annan region

Du kan också välja att söka vård på en vårdcentral i en annan region. Det gör du genom att ta kontakt med den vårdcentral du vill besöka och boka en tid. Du kan också välja att lista om dig till en vårdcentral i en annan region. Ta kontakt med den vårdcentral som du önskar lista dig på för att få information om hur du kan gå tillväga.

Uppdragen för vårdcentraler kan vara olika i olika regioner. Ta därför reda på i förväg vilket utbud som finns på den vårdcentral du vill lista dig på. Om du är listad i en annan region kan du inte få hembesök om du befinner dig i din hemregion.

Din journal

Om du väljer att söka vård på en vårdcentral i en annan region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla journal. Berätta för din nya vårdcentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att få journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina tidigare journaler eller inte.

Till toppen av sidan