Att välja vårdmottagning

Välja specialistvård

Innehållet gäller Västmanland

Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på.

Öppen specialiserad vård är sådan vård du kan få utan att behöva läggas in på sjukhus. Du kan kontakta specialistvårdsmottagningar med egen vårdbegäran eller få en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning.

Så här väljer du

När du söker vård på en specialistvårdsmottagning, kan du om du är osäker på var du kan få bäst hjälp, alltid vända dig till en vårdcentral först. När du vet var du ska söka vård kan du kontakta den mottagningen med en egen vårdbegäran. I en egen vårdbegäran berättar du om varför du söker vård. Beskriv dina besvär så utförligt som möjligt. 

Om du har fått en remiss till en mottagning behöver du inte göra något. Mottagningen bedömer om och när du ska tas emot för ett besök och skickar en kallelse till ett besök.

Mottagningen tar emot och behandlar din egna vårdbegäran utifrån en medicinsk bedömning. Det är den medicinska bedömningen som avgör om och när du ska få vård.

Om du blir försämrad under väntetiden ska du vända dig till den som sänt remissen. 

Remisskrav

Region Västmanland har endast remisskrav för neuropsykiatriska utredningar. Är du folkbokförd i någon annan region och vill söka specialistvård i Region Västmanland ska du även följa de eventuella remisskrav som finns i din hemregion. Ta därför reda på remisskraven i din region innan du söker vård i Region Västmanland.

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta och jämför vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt.

För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i det nationella kvalitetsregistret. I kvalitetsregistret samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Väntetider till behandlingen

Väntetid till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar.

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i andra regioner kan du gå in på väntetider i vården, som drivs av Sveriges kommuner och regioner.

Välja specialistvård i annan region

Andra regioner kan ha remissregler som du måste ta hänsyn till. Du kan ta reda på vilka regioner som kräver remiss genom att vända dig direkt till den region eller till den mottagning som du är intresserad av. På Sveriges Kommuner och Regioners hemsida kan du läsa om remisskraven i de olika regionerna. Du behöver följa remisskraven både i din hemregion och i den region du söker vård i.

För planerad slutenvård, det vill säga när du behöver läggas in på sjukhus, krävs det att du får en betalningsförbindelse/betalningsgodkännande i förväg.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla vårdgivare och berätta att du byter och till vilken du byter. Berätta också på din nya mottagning var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra dina journaler om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa gamla journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgarantin innebär att du har rätt att få vård inom en bestämd tid.

Vårdgarantin gäller bara om du söker vård inom regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med din hemregion. Vårdgarantin gäller inte när man söker i andra regioner. Om du väljer att söka vård i något annan region har du inte heller möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan