Att välja vårdmottagning

Välja hälsocentral i Norrbotten

Innehållet gäller Norrbotten

Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet, jobbet eller skolan. Du kan också välja en hälsocentral i en annan region.

Alla personer över 18 år kan fritt välja hälsocentral. För barn som är under 18 år väljer vårdnadshavaren. Alla hälsocentraler i Norrbotten följer reglerna i Vårdval Norrbotten.

Så här väljer du

I Norrbotten är det enkelt att välja hälsocentral. Kontakta den hälsocentral där du vill lista dig. Glöm inte att uppge namn och personnummer när du gör ditt val.

Det finns flera sätt att göra ditt vårdval:

  • Logga in på 1177.se och välj hälsocentral.
  • Ring till hälsocentralen och följ instruktionerna i talsvarsfunktionen.
  • Besök hälsocentralen och be personalen hjälpa dig.

Du kan när som helst välja en ny hälsocentral. Du kan välja om så många gånger du vill.

Välj din hälsocentral i Norrbotten

Vi rekommenderar att du gör ett aktivt vårdval, det vill säga att du väljer din hälsocentral. Om du inte gör ett aktivt val och är folkbokförd i Norrbotten listas du automatiskt på en hälsocentral nära din folkbokföringsadress. Är du osäker på vilken hälsocentral du är listad på? Fråga personalen på en hälsocentral, de kan hjälpa dig.

Valet av hälsocentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den hälsocentral de vill tillhöra. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer. Nyfödda barn listas automatiskt på samma hälsocentral som modern.

Om du som förälder eller vårdnadshavare vill välja en annan hälsocentral till ditt barn kan du enkelt byta. Vi rekommenderar att du gör ett vårdval även för ditt barn. Du behöver inte välja samma hälsocentral för barnet som för dig själv. Barn som inte listas aktivt hamnar på samma hälsocentral som modern.

Bosatt i annat län?

Om du är folkbokförd i ett annat län än Norrbotten och vill lista dig på en hälsocentral i Norrbotten, krävs det att du gör ett aktivt val. Du kontaktar den hälsocentral du vill lista dig hos, på det sätt som beskrivs i texten ovan. 

Din journal

Om du väljer att söka vård på en hälsocentral i en annan region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla journal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla hälsocentral och berätta att du byter och till vilken hälsocentral du byter. Berätta också på din nya hälsocentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Vad gäller vid besöket?

När du besöker en hälsocentral i Norrbotten betalar du en fastställd patientavgift.

Om du är folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Norrbotten måste du bekosta din sjukresa själv.

Hitta och jämföra hälsocentral

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du alla hälsocentraler i Norrbotten. Du kan också jämföra olika hälsocentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem, hur stor andel telefonsamtal de besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar.

Vad gäller i andra regioner

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering som väljer vilket regionalt innehåll som visas. Du kan själv välja tillbaks till Norrbotten när du är klar.

Vad gäller
i olika regioner
Välj hälsocentral 
i olika regioner
Välj specialistmottagning
i olika regioner
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Till toppen av sidan