Att välja vårdmottagning

Välja vårdcentral på Gotland

Innehållet gäller Gotland

Du kan välja vilken vårdcentral du vill tillhöra, det kallas att lista sig. Det kan vara en vårdcentral nära där du bor eller där du jobbar. Logga in på 1177.se för att göra ditt val, eller lämna in en blankett på den vårdcentral där du vill vara listad.

När du loggar in på 1177.se kan du se om du är listad på någon vårdcentral. Under rubriken ”Vårdval” ser du vilken vårdcentral du är listad på och om du har en fast läkarkontakt. Här kan du byta vilken vårdcentral du är listad på.

  • Det går inte att lista barn under 13 år via 1177.se, man behöver istället fylla i en vårdvalsblankett på papper.
  • Du kan bara vara listad på en vårdcentral åt gången.
  • Du kan byta. eller lista om dig, max två gånger inom en 12-månadersperiod.

Så här väljer du vårdcentral på Gotland

Så här väljer du vårdcentral på 1177.se

  1. Logga in på 1177.se
  2. Under vårdval, klicka på Välj/ändra vårdval
  3. Klicka fram den region och kommun du vill ha din vård i och klicka på Sök.
  4. Klicka på den vårdcentral där du vill ha din vård.
  5. Godkänn villkoren och klicka på Fortsätt.
  6. Kontrollera ditt val och klicka på Bekräfta val.
  7. Valet är klart när du ser bekräftelsen på skärmen.

Så här väljer du vårdcentral med vårdvalsblankett

Du som inte har möjlighet att använda 1177.se i inloggat läge eller som ska göra val flör ett barn under 13 år kan fylla i en vårdvalsblankett på papper. Blanketten lämnar du till den vårdcentral du vill tillhöra. Blanketten finns på vårdcentralerna, men du kan också skriva ut filerna nedan.

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja vårdcentral.

Val av vårdcentral för barn

Vårdnadshavare väljer vårdcentral för barn upp till 13 år. Det går inte att lista barn under 13 år via e-tjänsterna, man behöver istället fylla i en vårdvalsblankett på papper. Om barnet har två vårdnadshavare måste blanketten undertecknas av båda.

Vårdvalsblankett_barn_Region Gotland.pdf (för barn under 13 år)

Val av vårdcentral för dig som är 13-17 år

Du som är 13-17 år kan själv eller tillsammans med din vårdnadshavare välja vårdcentral. Det kan du göra genom att logga in på 1177.se eller fylla i en vårdvalsblankett.

Vårdvalsblankett_Region Gotland.pdf

Du som är nyinflyttad

Du som flyttat till Gotland behöver själv lista dig på den vårdcentral du önskar tillhöra. Om du inte gör det är du olistad. Det innebär bland annat att du inte omfattas av vårdgarantin när du söker vård inom primärvården.

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja vårdcentral.

Välja barnavårdcentral
Du som är nyinflyttad till Gotland med barn i åldern 0-5 år kan kontakta BVC Gotland genom att ringa 0498-26 87 70 eller skriva ett meddelande när du är inloggad på 1177.se

Nyfödda

Nyfödda listas automatiskt på samma vårdcentral som någon av vårdnadshavarna.

För att välja barnavårdcentral kontaktar du själv BVC Gotland på 0498-26 87 70 och bokar tid för ett första besök så snart som möjligt. Du får information från förlossningen/BB på Visby lasarett med kontaktuppgifter till BVC på Gotland

Vårdcentraler på Gotland

Webbplats: Vårdcentralen Slite
E-tjänster och kontaktuppgifter till Vårdcentralen Slite

Webbplats: Vårdcentralen Hemse.
E-tjänster och kontaktuppgifter till Vårdcentralen Hemse

Webbplats: Vårdcentralen Visby Norr
E-tjänster och kontaktuppgifter till Vårdcentralen Visby Norr

Webbplats: Vårdcentralen Wisby Söder
E-tjänster och kontaktuppgifter till Vårdcentralen Wisby Söder

Webbplats: Söderports Vårdcentral
E-tjänster och kontaktuppgifter till Söderports Vårdcentral Prima Vård Visby AB

Om vårdcentralen du vill lista dig hos har kö

Om den vårdcentral du vill lista dig hos inte kan ta emot fler invånare kan du ställa dig på kö. På Gotland har Vårdcentralen Visborg, Visby kö. För att ställa sig på kö där måste en vårdvalsblankett fyllas i och lämnas till vårdcentralen.

Avlistning

Du kan inte vara listad på två vårdcentraler samtidigt. Om du tillhör en vårdcentral på Gotland och byter till en vårdcentral i en annan region avlistas du från din vårdcentral på Gotland. Byter du till en annan vårdcentral inom Gotland listas du på den nya vårdcentralen.

Om du folkbokför dig i en annan region, avlistas du per automatik. Om du vill fortsätta att vara listad på Gotland kan du skicka in en vårdvalsblankett till den vårdcentral där du önskar vara listad. 

Vårdgarantin

När du listar dig på en vårdcentral och söker vård där omfattas du av vårdgarantin. Vårdgarantin handlar om att du ska få den vård du behöver i rimlig tid. Vårdgarantin gäller bara på den vårdcentral där du är listad. Om du behöver akut hjälp kan du få den på vilken vårdcentral som helst, oavsett om du är olistad eller listad på en annan mottagning. Läs mer om vårdgarantin.

Listning i annan region

Du kan lista dig på en vårdcentral i en annan region, men du kan bara vara listad på en vårdcentral åt gången.

Region Gotland är anslutet till det som kallas nationell listning. Det innebär att invånare som listar sig via 1177.se kan lista sig på vårdcentraler hos alla regioner som är anslutna till nationell listning. I dagsläget är endast ett fåtal regioner med i den nationella listningen men fler regioner kommer att ansluta sig framöver. Om du vill lista dig på en vårdcentral i en region som inte är ansluten till nationell listning så kontaktar du den aktuella vårdcentralen. 

Vid andra frågor om vårdvalet i Region Gotland

Kontakta:
Magne Hovland, informatör
Telefon: 0498-26 85 57 
E-post: magne.hovland@gotland.se

Aktuella artiklar

Så söker du vård på Gotland

Om du blir sjuk, skadar dig eller mår dåligt behöver du veta vart du ska vända dig för att få den hjälp du behöver. Ofta räcker det med egenvård där hemma. Men ibland kan du behöva ringa eller besöka vården.

Till toppen av sidan