ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Välja vårdcentral i Halland

Innehållet gäller Halland

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård hos. Vårdcentralen ska ge dig den hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusens resurser och också lotsa dig rätt inom specialistvård och psykiatri. Du kan också välja en vårdcentral i ett annat landsting eller region.

Så här väljer du

  • Välj vårdcentral genom att logga in på 1177.se. Ditt val slår igenom på en gång och du kan direkt kontakta din nya vårdcentral för att exempelvis boka tid via deras e-tjänster. Om du har barn under 13 år kan du som förälder välja vårdcentral för dem via din egen inloggning.
  • Inom familjen kan ni välja att gå till olika vårdcentraler. 
  • Du kan när som helst välja och byta vårdcentral. Oavsett var du är listad har du rätt att söka vård på valfri vårdcentral – i Halland och i övriga Sverige.
  • Om den person som ska välja vårdcentral inte har tillgång till internet går det att välja vårdcentral med en listningsblankett. Blanketten postas eller lämnas till vårdcentralen som man väljer (ladda ner valblanketten i pdf-format).
  • Om du vill välja en vårdcentral i Halland men är folkbokförd i en annan region så kan du inte välja genom att logga in här på 1177 Vårdguiden utan måste använda listningsblanketten.
  • Om du inte gör ett aktivt val av vårdcentral kommer du automatiskt att tillhöra den vårdcentral som har ansvar för området där du är folkbokförd.
  • Om du vill välja en ny vårdcental behöver du inte meddela din gamla vårdcentral att du har bytt till en annan.

Information på andra språk/Information in other languages

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Halland betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i Halland. Du kan få sjukresa till ditt besök på vårdcentralen. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för sjukresor i Halland. 

Om du är folkbokförd i ett annat landsting och väljer att söka vård i Halland har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av ditt hemlandsting. 

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en vårdcentral. 

Hitta och jämföra vårdcentral

I tjänsten Hitta vård finner du alla vårdcentraler. Där kan du jämföra utbud och inriktning innan du bestämmer dig för vilken vårdcentral du vill tillhöra.

På webbplatsen Väntetider i vården kan du jämföra tillgängligheten.

Välja vårdcentral i annat landsting/region

Du kan också välja att tillhöra en vårdcentral i ett annat landsting eller i en annan region. Olika landsting och regioner har olika regler för val av vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar i det landsting du vill byta till genom att klicka dig vidare i listan över landsting och regioner längre ner på denna sida. 

Du kan alltid söka vård på en vårdcentral i ett annat landsting eller region utan att vara listad. Det gör du genom att ta kontakt med den vårdcentral du vill besöka och boka en tid. 

Din journal

Om du väljer att söka vård på en vårdcentral i ett annat landsting eller region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla journal.

Berätta på din nya vårdcentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Till toppen av sidan