ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Välja vårdcentral i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

Så här väljer du

Du kan vända dig till vilken vårdcentral du vill. Om du inte gör ett eget val tillhör du den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress. Det kallas att vara listad. Vårdcentralen ska ge dig den vård som inte kräver sjukhusens resurser.  

Om du är folkbokförd i Uppsala län kan du göra ditt val av vårdcentral via e-tjänster här på 1177.se. Du kan också fylla i en valblankett och kontakta husläkarkansliet, information och blankett finns här.  

Om du inte är nöjd kan du välja en ny vårdcentral.

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill tillhöra. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer.
 

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Region Uppsala betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i länet. 

Om du är folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Uppsala län har du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av din region.

Till toppen av sidan