Att välja vårdmottagning

Välja specialistvård i Halland

Innehållet gäller Halland

Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Öppen specialiserad vård är vård som du kan få utan att behöva bli inlagd på sjukhus. Om du är folkbokförd i någon annan region och vill söka öppen specialiserad vård i Halland kan du behöva ha remiss till den mottagning du vill besöka. Ta därför reda på remisskraven i din hemregion.

Så här väljer du

När du söker vård på en öppen specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vänder dig till rätt mottagning. I Halland finns inga remisskrav men för att du ska få rätt hjälp utifrån ditt behov är det alltid bra om du först vänder dig till din vårdcentral. 

Om du varit på vårdcentralen och fått en remiss skickad till en särskild mottagning behöver du inte göra något, mottagningen skickar en remissbekräftelse till dig inom 14 dagar efter att de fått remissen. Detta gäller också om du söker vård via egenremiss som det står om lite längre ner. 

Du kan alltid ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

Egenremiss

Om du själv vill kontakta en öppen specialistvårdsmottagning skickar du en så kallad egenremiss. Det är ett formulär där du får svara på frågor om hur du mår och vilka vanor du har. De flesta mottagningar har formuläret ”Begäran om egenremiss” som e-tjänst, och är du folkbokförd i Halland hittar du det enklast genom att logga in på 1177. Du kan också ringa mottagningen – du hittar kontaktuppgifter i tjänsten Hitta vård. 

Du som redan har en kontakt med öppen specialiserad vård

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får öppen specialiserad vård för kan du välja att söka samma typ av vård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt utan att först vända dig till en vårdcentral. 

Vårdgivare som enbart tar emot patienter som inte erbjudits tid inom vårdgarantin

Vissa vårdgivare i Halland har inte möjlighet att ta emot dig som patient på remiss från vårdcentral eller egenremiss. De kan enbart ta emot dig om du inte erbjudits tid inom vårdgarantins tidsgränser. Detta gäller för HS Ögonklinik i Halmstad, Ögoncentrum i Varberg, Vårda i Halmstad och Capio Movement ortopedi i Halmstad.

För att kunna få vård vid någon av dessa kliniker krävs att du först sökt specialistvård inom Region Halland, exempelvis på Hallands sjukhus, men fått beskedet att du inte kan erbjudas tid där inom vårdgarantins tidsgräns.

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta information om vissa mottagningar, var de ligger, telefontider och kontaktinformation.

I de nationella kvalitetsregistren samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter. Genom att läsa om resultaten från ett register kan du till exempel få en uppfattning om vilken behandling som har bäst resultat vid en speciell diagnos. 

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. Du kan se vilken mottagning som har kortast väntetid här. Ofta kan du också fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa regioner kan du gå in på Väntetider.se som drivs av Sveriges kommuner och regioner.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före mindre brådskande patienter.

Välja specialistvård i annan region

Olika regioner har olika regler för val av öppen specialiserad vård. I en del regioner måste du alltid ha remiss för att få komma till en specialistvårdsmottagning. 

Vårdgarantiservice hjälper dig

Om du planerar att söka vård hos en privat specialistvårdsmottagning utanför Halland så kan du behöva en betalningsförbindelse från Region Halland. Planerar du att bli behandlad av en vårdgivare utanför Halland som innebär att du kommer bli inlagd på sjukhus, så behöver du också ett godkännande från Region Halland. 

Kontakta Vårdgarantiservice i Halland på tfn 0771-900 600 så hjälper de dig. 

Vårdgarantiservice hjälper dig att utfärda en betalningsförbindelse för vård på önskad klinik. Betalningsförbindelsen innebär att Region Halland står för kostnaderna för din vård under förutsättning att den godkänns av den region som kliniken har avtal med. Den kontakten och den frågan handhas av Vårdgarantiservice. 

Din journal

Om du väljer att söka öppen specialistvård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se din tidigare journal. Om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din tidigare journal kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du sökt vård i en annan region. Berätta också på din nya mottagning var du fått vård tidigare, så kan de hjälpa till. Det är alltid frivilligt att visa journal för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgarantin innebär att du ska erbjudas att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård inom regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med din hemregion. Om det är kö på den mottagning där du har sökt vård, prioriteras du utifrån ditt vårdbehov. 

Om du väljer att söka vård i någon annan region har du inte heller möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.

Information från andra regioner

På sidan Välja vårdmottagning finns en tabell med länkar till andra regioner

 

Till toppen av sidan