Att välja vårdmottagning

Så här väljer du mottagning för specialistvård i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Vissa specialistvårdsmottagningar kan du kontakta direkt. Vissa av dem kan du enklast boka tid hos om du först har varit hos en vårdcentral som hänvisar dig till specialistvård. Vissa typer av vård kräver alltid att du har en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning. Om du är folkbokförd i någon annan region och vill söka till en specialistvårdsmottagning i Region Östergötland kan du behöva ha remiss.

Så här väljer du

När du söker vård på en öppen specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vänder dig rätt. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta en vårdcentral först. Vissa mottagningar kan du bara få komma till om du har blivit hänvisad av en vårdcentral.

Du kan också läsa om vårdgarantin och vilken hjälp du kan få av Region Östergötlands fristående vårdlots, som fungerar som ett väntetidskansli.

När du vet var du ska söka vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till under Hitta vård här på webbplatsen.

Om du har fått en remiss till någon särskild mottagning behöver du inte göra något, mottagningen skickar en kallelse till dig när du har fått en tid. Om det dröjer lång tid och du inte fått någon kallelse, kontakta mottagningen.

Egenremiss

Om du är folkbokförd i Östergötland eller i en region som inte har remisskrav, kan du skriva en egenremiss till alla specialistvårdskliniker i Östergötland. Det kan också kallas egenanmälan eller vårdbegäran. Du kan dock inte remittera dig själv till diagnostiska undersökningar som röntgen, provtagning eller fysiologiska undersökningar. Egenremissen ska vara skriftlig och skickas per post till mottagningen. 

Om du är folkbokförd i en region som har remisskrav, behöver du ha remiss även för specialistvård i Region Östergötland.

Du som redan har en kontakt med öppen specialiserad vård

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får öppen specialiserad vård för, så kan du välja att söka samma typ av vård på en annan mottagning och vända dig dit direkt.

Öppen specialiserad vård som du kan kontakta direkt

Du som är folkbokförd i Östergötland eller i en region som inte har remisskrav, kan alltid vända dig direkt till öppen specialiserad vård i Östergötland via egenremiss. Till kvinnohälsan kan du vända dig direkt utan remiss eller egenremiss.

Om du är folkbokförd i en region som har remisskrav behöver du ha remiss även för öppen specialiserad vård i Östergötland.

Öppen specialiserad vård som du enklast når via vårdcentralen

En del specialistmottagningar ser helst att vissa undersökningar ska vara utförda innan du kan tas emot. Det beror på att det behövs ett underlag för att läkarna ska kunna göra en bedömning av ditt tillstånd. Då kan du behöva vända dig till en vårdcentral för att få prover och undersökningar utförda innan du kan tas emot på specialistmottagningen. Vissa undersökningar ingår i specialistmottagningens åtagande och då har den möjlighet att remittera dig till dessa undersökningar.

Öppen specialiserad vård som kräver remiss

I Östergötland finns det ingen öppen specialiserad vård som kräver remiss från läkare. Du kan alltid välja att skriva en egenremiss. En remiss från en vårdcentral har den fördelen att din läkare har gjort bedömningen att du är i behov av ett besök i specialistvården. Kanske har då nödvändiga prover och tester redan utförts. För provtagning och röntgen krävs alltid remiss.

Om du är bosatt i en annan region som har remisskrav behöver du remiss även när du söker öppen specialistvård i Östergötland. Hos Sveriges Kommuner och Landsting kan du ta reda på vilka regioner som kräver remiss, och i så fall för vilken typ av vård som det krävs remiss.

Hitta och jämföra specialistvård

Under Hitta vård här på webbplatsen finns kontaktuppgifter och e-tjänster till mottagningar och kliniker.

För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i nationella kvalitetsregister. Där samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. Du kan fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i olika regioner kan du titta på Väntetider i vården.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före mindre brådskande patienter.

Välja specialistvårdsmottagning i annan region

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se din journal. Om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din journal kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du sökt vård i ett annat landsting. Berätta också på din nya mottagning var du har fått vård tidigare, så att kan de hjälpa till. Det är alltid frivilligt att visa journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgaranti innebär att du så långt möjligt ska erbjudas vård och behandling inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård inom regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med din region. Samtidigt avgörs din väntetid av ditt medicinska behov. Har du en allvarlig sjukdom tas du emot snabbt, medan väntetiden blir längre vid mindre allvarliga sjukdomar.

Om du väljer att söka vård i en annan region har du inte heller möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.

Till toppen av sidan