Presskontakt

För press och media

1177 drivs av Inera, som ägs av SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner. Inera koordinerar, utvecklar och erbjuder digitala lösningar till regioner och kommuner och har idag ett 40-tal tjänster.

Inera har ett nationellt uppdrag för 1177. Regionerna ansvarar för hur hälso- och sjukvården är organiserad och hur 1177 bedrivs regionalt. Har du frågor som rör 1177 på nationell nivå ska du kontakta pressfunktionen på Inera. Gäller det invånares kontakt med 1177 eller regionspecifika frågor ska du kontakta respektive regions pressavdelning. Du hittar kontaktuppgifter längre ned på den här sidan.

Nationell presskontakt för journalister

Välkommen att kontakta Ineras pressfunktion om du är journalist och har frågor om 1177 på nationell nivå. Pressfunktionen bemannas under kontorstid.

Kontakta pressansvarig på Inera

E-post: press@inera.se  
Telefon 072 - 450 01 45

Besök gärna Ineras pressrum

Du kan också besöka pressrummen via TT.

Pressbilder

Här kan du ladda ned högupplösta bilder.

Kontakta pressansvarig på Inera om du har frågor angående pressbilder. Mejla till press@inera.se

Använd 1177 som källa

Innehållet på 1177.se är faktagranskat i flera led och produceras i samarbete med sakkunniga som är verksamma ute i vården. Därför är 1177.se en tillförlitlig och bra källa till kunskap när det gäller frågor som rör vård, hälsa och sjukdom.

Använd gärna 1177.se när du skriver medicinska artiklar. Ange varifrån informationen är hämtad och länka gärna.

Om 1177

1177 är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Invånarna kan när som helst besöka 1177.se, logga in för personliga e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 1177 erbjuder hela Sverige råd om vård, dygnet runt på webb och telefon.

När du ringer 1177

Telefonnumret 1177 är det nationella numret för sjukvårdsrådgivning på telefon. Sjuksköterskorna som besvarar samtalen bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till lämplig vårdmottagning när så behövs. Sjuksköterskorna besvarar omkring fyra miljoner samtal per år.

Varje region driver och ansvarar för sin egen sjukvårdsrådgivning. Det innebär att du i första hand kommer till sjukvårdsrådgivningen i den region där du befinner dig när du ringer.

Inera ansvarar för det medicinska rådgivningsstödet som sjuksköterskorna använder, för it-system och telefonisystemen i 20 av de 21 regionerna samt för varumärket 1177.

Regionerna anställer sina egna sjuksköterskor. Det är upp till regionerna om de vill upphandla telefonitjänsten av någon annan eller bedriva den i egen regi. Ineras telefonisystem har ingen anslutning mot internet utan är endast anslutet mot det säkra nätverket Sjunet.

Om 1177.se

1177.se erbjuder både kvalitetssäkrad och användarvänlig information och tjänster som underlättar den egna och närståendes kontakter med vården. De tusentals artiklar som finns är producerade i samarbete med ungefär 350 faktagranskare som arbetar i vården ute i landet. På 1177.se kan besökare söka och hitta vård i hela Sverige och använda lokala e-tjänster för att kontakta vården.

1177.se anpassas automatiskt beroende på var besökaren är när hen loggar in. Det gör att besökaren alltid ser nyheter, information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i den regionen.

Läs mer på 1177.se

Om covid-19 – coronavirus

Här hittar du information om sjukdomen covid-19. Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller där du bor.

Other languages covid-19

Information about covid-19 in other languages

Till toppen av sidan