Att välja vårdmottagning

Välja vårdcentral i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Så här väljer du

Du kan välja vilken vårdcentral du ska tillhöra, det kallas för att lista sig. Du som är 16 år och äldre kan lista dig på en vårdcentral genom att logga in på 1177.se.

Du kan också lista dig genom att fylla i den valblankett som finns för nedladdning på sidan om Hälsoval Blekinge via länken nedan. Blanketten finns dessutom att hämta på alla vårdcentraler.

Du fyller i blanketten och lämnar eller skickar den till den vårdcentral du vill byta till. När ditt val har registrerats kommer du inom 14 dagar att få ett brev hem som bekräftelse på att du nu tillhör den vårdcentralen. Om vårdcentralen har så många patienter att de inte kan ta emot dig med en gång kommer de att meddela dig detta och placera dig i kö.

När din nya vårdcentral registrerar dig stryks du automatiskt från din tidigare vårdcentral.

Om du väljer en vårdcentral utanför länet är det regelverket för listning i den aktuella regionen som gäller. Kontakta den vårdcentral du vill välja utanför länet för mer information.

Vad händer om jag inte gör ett val?

Om du inte gör ett aktivt val så tillhör du den vårdcentral som ligger geografiskt närmast din bostad.

Kan jag gå till vilken vårdcentral jag vill?

När du valt en vårdcentral bör du i första hand vända dig till denna för behandling, råd och anvisningar. Du kan när som helst välja att byta till vilken annan vårdcentral du vill i hela landet.

Hitta och jämföra vårdcentral

Alla vårdcentraler i Blekinge har blivit godkända av Region Blekinge. Det finns både offentligt och privat drivna vårdcentraler. För att bli godkänd måste vårdcentralen följa hälso- och sjukvårdens lagar och föreskrifter, ha hög kompetens och ge vård av god kvalitet.

På webbplatsen Väntetider i vården kan du jämföra tillgängligheten mellan olika vårdcentraler.

Här kan du läsa patientenkäten 2023 med resultat för primärvården i Blekinge.

Vad gäller vid besöket?

Det är viktigt att du kan visa upp godkänd och giltig fotolegitimation när du som patient besöker vården. Vi ber om legitimation för din egen säkerhet.

Till besöket ska du ta med:

  • legitimation
  • lista på de läkemedel du tar
  • högkostnadskort
  • frikort
  • sjukintyg (om du har ett).

Välja vårdcentral i annan region

Du kan också välja att söka vård på en vårdcentral i en annan region. Du kan även välja att lista dig på en vårdcentral i en annan region. Olika regioner har olika regler för val av vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar i den region du vill byta till.

Din journal

Om du väljer att söka vård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Berätta på den nya vårdcentralen var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att föra över journalen om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa sina journaler för en ny vårdgivare.

Till toppen av sidan