ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Välja specialistvård i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

I Region Gävleborg krävs normalt inte remiss om du behöver specialistvård, men för viss specialistvård kan remiss behövas. Kontakta gärna din hälsocentral eller vårdvägvisare för att få veta vad som gäller för ditt behov.

Det kan vara så att du kan få vård på din hälsocentral utan att behöva söka specialistvård. Som patient har du också möjlighet att lämna in en egen vårdbegäran till specialistvård via 1177 Vårdguidens e-tjänst. 

Om du är folkbokförd i någon annan region och vill söka specialistvård i Gävleborg fungerar det på samma sätt. Du kan också behöva remiss på grund av remissreglerna i din hemregion. Ta därför reda på vilka remisskrav som gäller i din region. 

Så här väljer du

De flesta mottagningarna i Gävleborg kan du få komma till om du har blivit hänvisad  av en hälsocentral eller en annan specialistmottagning eller om du själv söker dig dit. 

Om du har fått en remiss till någon särskild mottagning behöver du inte göra något. Mottagningen skickar en kallelse till dig om när de kan erbjuda en tid för besök. Om kallelsen dröjer kan du kontakta hälsocentralen som skrev remissen eller mottagningen som tog emot remissen. 

När du söker vård på en specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vet att du vänder dig rätt. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta din hälsocentral eller vårdvägvisare först. Du kan också ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig. 

När du vet var du ska söka vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till och boka en tid. Om du är folkbokförd i Gävleborg kan du logga in här på 1177.se och kontakta mottagningen via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Du som redan har en kontakt med specialistvården

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för, så kan du välja att söka samma typ av specialistvård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt, utan att vända dig till en hälsocentral först.

Hitta specialistvård

På sidan Hitta vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt. 

För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i det nationella kvalitetsregistret. I kvalitetsregistret samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan mottagningar. För att jämföra väntetiden för behandlingar i regioner kan du gå in på Väntetider i vårdens webbplats, som drivs av Sveriges kommuner och regioner. Ofta kan du också fråga på hälsocentralen eller hos vårdvägvisaren om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före mindre brådskande patienter. Det medicinska behovet styrs alltid av hur snabbt du kan få vård. 

Välja specialistvård i annan region

Olika regioner har olika regler för val av specialistvård. För dig som är folkbokförd i Gävleborg gäller Region Gävleborgs remissregler även om du söker vård i ett annan region. Du måste också följa remissreglerna i regionen där du söker vården.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla vårdgivare och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya mottagning var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra dina journaler om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa gamla journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgarantin innebär att du har rätt att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård inom regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med din hemregion. Om du väljer att söka vård i någon annan region gäller inte vårdgarantin. Du har inte heller möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.

Information från andra regioner

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård eller hälsocentral i någon annan region kan du välja i listan nedan.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Till toppen av sidan