Att välja vårdmottagning

Välja specialistvård i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

I Region Gävleborg krävs normalt inte remiss om du behöver specialistvård, men för viss specialistvård kan remiss behövas. Kontakta din hälsocentral eller vårdvägvisare för att få veta vad som gäller för ditt behov.

Det kan vara så att du kan få vård på din hälsocentral utan att behöva söka specialistvård. Som patient har du också möjlighet att lämna in en egen vårdbegäran till specialistvård genom 1177 Vårdguidens e-tjänst. 

Är du folkbokförd i någon annan region och vill söka specialistvård i Gävleborg fungerar det på samma sätt. Du kan också behöva remiss på grund av remissreglerna i din hemregion. Ta därför reda på vilka remisskrav som gäller i din region. 

Till toppen av sidan